Svenska Rovdjursföreningen har i dagarna skickat ett öppet brev till samtliga landshövdingar som kan fatta beslut om licensjakt på varg 2024. Här nedan återges brevet i sin helhet. Vill du också försöka påverka? Skriv till din egen länsstyrelse så snart som möjligt nu i september innan besluten fattats.

Nu under september månad tas beslut om antalet vargar som ska dödas i 2024 års licensjakt på varg. Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig som tidigare denna jakt och gör allt för att försöka påverka besluten. I dagarna skickades därför ett öppet brev till samtliga landshövdingar som kan besluta om vargjakt, där både de generella fördelarna med varg lyftes, samt det dagsaktuella läget med afrikansk svinpest som vargen mycket väl skulle kunna hjälpa till med att bekämpa.

Skriv gärna själv till länsstyrelsen

Ju fler röster som höjs mot licensjakten på varg, desto större chans att påverka. Skriv gärna därför själv till din länsstyrelse, och gör det direkt, eftersom förhandlingarna pågår just nu. Mejladressen är ditt län, tex [email protected] , [email protected] osv Skriv till exempel ”Stoppa vargjakten i min skog” i ämnesfältet och skriv under brevet med ditt namn. Du kan med fördel använda dina egna ord, skriv från hjärtat! Behöver du fler argument finns många av dem här på vår hemsida, några av dem finns även i det öppna brevet som vi publicerar här nedanför:

Öppet brev till Sveriges landshövdingar:

Till landshövdingen

Det som man fruktat i åratal har nu hänt, afrikansk svinpest har diagnosticerats i Sverige.

I det område i Bergslagen där de smittade vildsvinen hittats, sköts olyckligtvis flera vargrevir bort under vinterns licensjakt. Vargar har annars visat sig vara duktiga på att reducera smitta hos bytesdjur, de uppfattar vilka djur som är sjuka långt innan en mänsklig jägare kan göra det. Vargar äter dessutom upp kadaver och eliminerar på så sätt smitta även från dem. https://www.feedstrategy.com/animal-health-veterinary/african-swine-fever/article/15442513/research-wolves-may-be-helpful-in-fight-against-asf

Hade vargfamiljerna fått leva i Bergslagen, hade förmodligen smittan reducerats och kanske till och med stoppats. Det finns flera studier som visar hur vargar hjälper till att reducera ASF-smitta.

En tysk studie har slagit fast att vargar inte sprider ASF-viruset genom sin avföring, vilket tidigare debatterats:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8541390/

Tag därför hjälp av vargen för att skydda ditt län mot afrikansk svinpest, det har visat sig vara mycket effektivt i andra europeiska länder. Det är en fungerande och ekologiskt hållbar strategi för att tidigt stoppa eller reducera smitta om den skulle dyka upp i ditt län, i stället för att stora områden måste spärras av med omfattande ekonomiska konsekvenser för samhället som följd.

Dessutom är situationen för den lilla, isolerade och mycket inavlade svenska vargstammen kritisk. Att då bedriva licensjakt på varg i ditt län skulle vara förödande och kontraproduktivt för både naturen och ekonomin.

Det politiska läget i Sverige och nivån på den illegala jakten har ökat hotet mot vargpopulationen, vilken har minskat sedan förra årets inventering. I mars fanns endast cirka 300 vargar efter den omfattande jakten i vintras. Om man då räknar bort de individer som dött av olika orsaker under inventeringsperioden, kan vargpopulationen mycket möjligt vara under gynnsam bevarandestatus. Gynnsam bevarandestatus bör mätas när antalet vargar är som lägst, inte i oktober när de är som flest.

Sverige vidtar mycket begränsade åtgärder för att försöka samexistera med vargen jämfört med andra europeiska länder. Vargstammen sprider sig nu, på grund av ett strategiskt beslut från myndigheterna, söderut i Sverige. Detta skapar problem för lokala djurhållare, eftersom de inte har någon erfarenhet av vargar och hur de ska skydda sin boskap. I stället för att hjälpa bönderna att stängsla lovar politikerna att antal vargar kraftigt ska minskas. En tydlig indikation på detta är att Sverige inte har ansökt om förnyade EU-medel relaterat till skydd mot rovdjur, tex rovdjursavvisande stängsel för perioden 2023–2027. I stället fortsätter minister Peter Kullgren att argumentera för att lösningen är en omfattande jakt på varg.

I stället för att skjuta vargarna måste vi lära oss att samexistera och ta tillvara de positiva effekter som vargar ger;

• Minskar risken för afrikansk svinpest då vargen tar svaga djur. Sverige har nu ett stort utbrott av (ASF) i ett område där vargar dödades i vintras. Vargar som kunde ha hjälpt till att stoppa den afrikanska svinpesten.

https://wilderness-society.org/wolfpacks-manage-disease-outbreaks/

• Kontrollerar klövviltpopulationerna och skapar “landscape of fear” vilket minskar antalet trafikolyckor samt skador på skog och grödor.

https://newsletter.blogs.wesleyan.edu/2021/06/07/raynors-study-suggests-wolves-help-decrease-vehicle-collisions-with-deer/

• Minskar risken för spridningen av andra sjukdomar som den dödliga Chronic Wasting Disease som drabbar hjortdjur. https://www.natursidan.se/nyheter/rovdjur-viktiga-for-att-hindra-spridning-av-fruktad-cwd/

• Vargen är en uppskattad art för ekoturism vilket kan bidra till sysselsättning på landsbygden. https://www.umt.edu/news/2023/01/011923yell.php

• Minskar koldioxidutsläppen. Friska populationer av vilda djur, både landlevande och marina, kan spela stor roll för att öka ekosystemens förmåga att lagra kol.

https://rewilding.org/animating-the-carbon-cycle-earths-animals-are-vital-allies-in-the-storage-of-co2/

En livskraftig vargpopulation har stor betydelse både för både naturen och samhällsekonomin. Fortsätt att stödja vargens etablering i ditt län genom att inte utfärda licensjakt på varg kommande vinter. Verka i stället för samexistens och förebygg problem i tid när nya vargrevir etablerat sig i ditt län. Svenska Rovdjursföreningen ställer gärna upp med faktabaserat informationsmaterial och hjälp med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel.

Vänliga hälsningar

Magnus Orrebrant, Ordförande Svenska Rovdjursföreningen

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter