Kommer ni ihåg 2010? Då fanns det 30 familjegrupper av lodjur i Uppsala län, ungefär dubbelt så många som idag. Det var inte fler angrepp från lodjur på tamdjur då och det ledde inte heller till att rådjuren dog ut. Ändå ska 10 lodjur dödas i licensjakt under mars månad i år. Därför har region Uppsala län av Svenska Rovdjursföreningen skrivit den här debattartikeln och överklagat licensjakten tillsammans med Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Artikeln är publicerad i Enköpingsposten.
Frilevande vilt lodjur i Uppsala län som senare sköts under tidigare licensjakt. Foto: Rolf Nyström.

Få angrepp från lodjur

Det finns runt 16 000 får i Uppsala län och under 2023 har fyra dött efter angrepp av lodjur. En jakthund har blivit biten när en lodjurshona försvarade sina ungar men hunden mådde bra efter bara någon dag. Det går således knappast att hävda att lodjuren i Uppland skapar några större problem. Med andra ord finns det inga rimliga skäl för att jaga det så omtyckta lodjuret. Det är till och med olagligt menar vi. Lodjuret är en strikt skyddad art enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Läser man direktivet är det tydligt att stamreglerande jakt inte är tillåtet på strikt skyddade arter (pdf). Gäller inte EU:s direktiv även i Sverige?

Lodjuret är populärast av de stora rovdjuren bland allmänheten. I en stor opinionsundersökning från Sveriges lantbruksuniversitet år 2020 var åtta av tio personer positiva till att det finns lodjur i Sverige (pdf). De tillfrågade levde i regioner med stora rovdjur och en stor majoritet var dessutom positiva till att ha lodjur i närheten där man bor. Kanske har allmänheten börjat förstå vilken roll lodjur kan spela i naturen?

Speciellt ansvar för lodjurens överlevnad

Lodjur lever av framför allt rådjur och fälthare men kan även ta dovhjort och vildsvinskultingar och bidrar till att reglera populationen av dessa vilda växtätare. Blir det fler lodjur ökar sannolikheten för att rådjur och dovhjort undviker att beta på platser där de riskerar att bli dödade. Samexistensen mellan rovdjur och bytesdjur är urgammal. Det är dessutom lättare för lodjuret att ta sjuka djur vilket gör att olika sjukdomar får svårare att sprida sig hos bytesdjuren. Den i Uppland så ovanliga kungsörnen kan sedan äta av lodjurets bytesrester. Så fungerar naturen.

Inom EU finns lodjur framför allt i Sverige och i Finland, men även mer sporadiskt i Syd- och Centraleuropas bergsområden. Det betyder att vi i Sverige och även Finland har ett speciellt ansvar för lodjurets långsiktiga överlevnad i Europa.

Varför ska då lodjuret överhuvudtaget jagas? Det var nära att de utrotades i Sverige för hundra år sedan och efter det är den genetiska variationen bland svenska lodjur mycket liten. Till råga på allt så bedrivs jakten under lodjurens parningsperiod. Många av de lodjur som skjuts är lodjursungar födda i april-maj året innan. Om det inte är spänningen med lodjursjakten som motiverar jägarna så är det kanske trofén. Skytten får behålla skinnet, precis som när lejon och tigrar dödas av jaktturister runt om i världen. Även i Sverige bedrivs numer jaktturism på lodjur. Är det verkligen så vi vill att våra uppländska lodjur ska sluta? De socioekonomiska skäl länsstyrelsen motiverar jakten med verkar för oss vara omskrivningar för att ursäkta en troféjakt.

Vi har överklagat licensjakten i Uppsala län

Vi menar att skyddsjakt på enskilda skadegörande individer räcker gott och är ett mycket effektivare instrument för samexistensen av rovdjur och tamdjur än vad licensjakten är. Staten har fastnat i en förvaltningsplan som följs utan tanke på vare sig ekologi eller etik och som bottnar i en syn på rovdjuren som får oss att tänka på 1800-talet (läs mer). För kom ihåg att lodjuret funnits i Skandinavien i över 12 000 år och under stora delar av den tiden har det inte jagats i någon större utsträckning – för att på 1800-talet jagas till utrotning här i Uppland.

Idag är lodjuret rödlistat, bland annat för att det är känsligt för jakt, laglig som illegal, men behöver inte jagas alls. Vi väljer därför att verka inom demokratins ramar och för den biologiska mångfalden genom att överklaga länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur 2024.

Emil V. Nilsson

Regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen i Uppsala län

Maria Gardfjell

Ordförande för Naturskyddsföreningen Uppsala län

Signe Propst

Ledamot för naturintresset i Viltförvaltningsdelegationen, Uppsala län

Anders Lindström

Ledamot för naturintresset i Viltförvaltningsdelegationen, Uppsala län

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter