Nyhetsarkiv

Rätt stängslat räddar både tamdjur och rovdjur

När tamdjuren skyddas effektivt mot rovdjursangrepp ökar acceptansen för rovdjuren. Det gynnar samexistensen. Här nedan får vi följa med Svenska rovdjursföreningen en helg till en gård i Bergslagen och få inblick i hur det går till att sätta upp rovdjursavvisande...

Rekord i massjakt på våra fridlysta björnar

Svenska Rovdjursföreningen överklagade sju länsstyrelsers beslut om licensjakt på sammanlagt 501 björnar i år. Denna jakt strider enligt föreningen mot EU:s artskyddsbestämmelser, art- och habitatdirektivet, som det svenska regelverket bygger på. Marie...

Nytt nummer av Våra Rovdjur!

I nummer tre av vår medlemstidning kan du läsa om att svenskarna faktiskt är mycket positiva till rovdjuren. Det kan man inte alltid tro när man läser medias rubriker! Det står också om att det gått bra för fjällräven och att det varit en massiv kritik mot årets...

Helgbeslut som omintetgör överklaganden

Marie Stegard Lind granskar senare tids hantering av skyddsjakter på varg i Norrbotten. Flera beslut om vargjakt tas under veckosluten utan skriftlig ansökan, att gälla med i stort sett omedelbar verkan, även i förebyggande syfte. Överklaganden blir verkningslösa...

Licensjakt på rödlistade och fridlysta lodjur

Det finns inga hållbara skäl för någon populationsbegränsande jakt på lodjuren i Sverige, menar Svenska Rovdjursföreningen som överklagat licensjakten. Föreningen uttrycker också kritik mot de oetiska inslag som myndigheterna tillåter i denna jakt, en jakt som därtill...

Allt började med ett kort ylande

Naturturism, som till exempel vargskådning, kan vara lukrativt för en hel bygd. Möt eldsjälen Marcus Eldh som sedan 2003 arrangerat naturevenemang som lockat besökare från hela världen och skapar lokala arbetstillfällen. Marcus Eldh driver naturguidningsföretaget...

Berättelsen om ett vargrevir

Följ med i spåren efter den tuffa, levnadsstarka tiken som grundade Glamsenreviret och som, när hennes första hanne försvann fortsatte sätta valpar till världen, nu efter parning med sin egen son, och kämpade på ända in i det tragiska slutet. Naturfotografen Alf...