Robert Franzén. Foto Hans Ring
Robert Franzén har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Robban, som han kallades, jobbade på Naturvårdsverket under 35 år och var där en förkämpe för våra rovdjur, något han genom åren fick utstå en del kritik för. Han höll dock alltid fanan högt i stundtals hård motvind. Robban var också under många år medlem i Svenska Rovdjursföreningens styrelse.  

Robban var ledamot i Svenska Rovdjursföreningens styrelse under många år efter pensioneringen från Naturvårdsverket. I föreningen var han en drivande kraft bakom vår utveckling och var med sin kunskap och exceptionella minne en ovärderlig tillgång. Under mina år i styrelsen jobbade jag nära Robban och han var en inspirationskälla och ett levande lexikon gällande rovdjurspolitiken och rovdjurens situation. Bland annat var han en ovärderlig hjälp när jakttiderna reviderades förra gången och var en starkt bidragande orsak till att det inte blev värre än vad det blev. Han gjorde med sin kunskap att vi bland annat fick gehör för att träningen av jakthundar mot rovdjur inte blev så omfattande som befarat.

Han var också in i det sista oerhört aktiv i sitt arbete i Viltförvaltingsdelegationen i Kalmar och på Naturintressets gemensamma träffar. Helgens möte i Mullsjö med naturintressenternas representanter från BirdLife, Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen kommer att hållas i hans minne.

Med Robban har en röst för rovdjuren och de vilda djuren tystnat och nu är det upp till oss andra att försöka axla hans mantel även om det inte blir lätt.

Våra tankar går idag till hans familj och han är djupt saknad av alla oss som värnar om svensk natur och dess invånare.

Magnus Orrebrant 

Ordförande Svenska Rovdjursföreningen 

Foto Hans Ring

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter