Lodjuret är vårt mest uppskattade rovdjur och det tar få tamdjur. Ändå ska 35 fler lodjur skjutas i mellersta och södra förvaltningsområdet i början av 2022 jämfört med årets jakt. Det rör sig totalt om 88 lodjur som ska avlivas. Vi undrar varför lodjur ska skjutas överhuvudtaget?

(Uppdaterad 2021-12-20)

Hur många lodjur ska dödas där du bor? De 88 lodjur som ska dödas i mellersta och södra förvaltningsområdet fördelat på olika län. I flera län ska närmare 20 procent av lodjuren dödas, dessa är markerade med röd färg. Uppgifterna kommer från länsstyrelsernas hemsidor eller offentliggöranden.

Lodjuret är vårt mest omtyckta rovdjur. 80 procent av svenskarna tycker om att det finns lodjur i landet och hela 75 procent kan acceptera att ha lodjur nära där de bor (källa). Ändå har nu mellersta och södra förvaltningsområdet beslutat att döda 88 lodjur. Svenska Rovdjursföreningen anser att det inte finns någon rimlig anledning att jaga lodjur. Detta på en art som är rödlistad som sårbar (VU) och är strikt skyddat enligt EU:s art- och habitatdirektiv och är dessutom ytterst känsligt mot jakt. Läs mer om lodjuret här.

Många kanske undrar om lodjurens angrepp på tamdjur ökat? Det är totalt 118 angrepp i hela landet (ren räknas inte som tamdjur) varav 110 är på får och åtta på hjortar (i hägn). De flesta angreppen är i Västra Götalands län (30), Gävleborg (15), Jönköping (10) och i Uppsala län (10), annars är det enstaka djur. Angreppen har inte ökat på senare tid. Du kan läsa mer om det här.

Luddiga motiv till dödandet

Många länsstyrelser motiverar jakten med svepande och luddiga formuleringar om saker som ”kan” inträffa, som att ”på sikt kan en växande lodjursstam leda till ett ökat behov av skyddsjakt eftersom risken för skador kan komma att öka. Detta i sin tur leder till höga kostnader för samhället, minskad acceptans för arten, ökad oro och psykisk stress, vilket kan resultera i en ökad motsättning mellan den beslutade förvaltningen och ortsbefolkningen som följd” (texten kommer från länsstyrelsen i Kalmar län). Men det kan också vara så att licensjakten leder till ökade motsättningar. Vi tror snarare att orsaken till licensjakten är att organisationer som företräder jaktintresset menar att lodjuret konkurrerar med jägaren om bytet och att markägare tjänar pengar på att sälja troféjakt på lodjur. Men det är inte godtagbara skäl enligt den vägledning som EU publicerade den 12 oktober 2021.

 • Dalarnas län ska döda åtta lodjur, tre fler än i år och det är 11 procent av beståndet i länet. Här finns beslutet.
 • Gävleborgs län ska döda 20 lodjur, fem fler än i år och 19 procent av beståndet i länet. Här finns beslutet. Under 2021 års licensjakt sköts dessutom ett lodjur för mycket.
 • Västmanlands län ska döda fem lodjur, ett fler än i år och 10 procent av beståndet i länet. Här finns beslutet.
 • Örebro län ska döda tio lodjur, åtta fler än i år och 19 procent av beståndet i länet. Här finns beslutet.
 • Västra Götalands län ska döda fem lodjur, tre fler än i år och åtta procent av beståndet. Här finns beslutet.
 • Värmlands län ska inte ha någon licensjakt på lodjur 2022. Det tycker vi är bra! Det finns 12 föryngringar som berör länet.
 • Stockholms län ska inte ha någon licensjakt på lodjur 2022. Det tycker vi är bra! Det finns fem föryngringar som berör länet.
 • Uppsala län ska döda åtta lodjur, det är åtta fler än i år då det inte var någon licensjakt i länet. Det är tio procent av beståndet. Här finns beslutet.
 • Östergötlands län ska döda tio lodjur, det är fem fler än i år och 13 procent av beståndet. Här finns beslutet.
 • Jönköpings län ska döda tio lodjur, det är två fler än i år och 17 procent av beståndet. Här finns beslutet.
 • Kalmar län ska döda 12 lodjur, fyra fler än i år och 20 procent av beståndet. Här finns beslutet.
 • Kronobergs län ska inte ha någon licensjakt på lodjur 2022, det tycker vi är bra. De dödade två lodjur under 2021 års licensjakt men hade en tilldelning på fyra individer.
När lodjur inventeras så är det antalet familjegrupper som räknas, alltså honor med minst en unge. Sverige har inte haft årliga inventeringar av lodjur innan 2003. Dessutom så inventerades ofta renskötselområdet för sig och de sydligare delarna för sig. Dessa siffror bygger på Olof Liberg och Henrik Andréns rapport från 2006 och officiella siffror från inventeringarna som startade 2003 och rapporteras av SLU Viltskadecenter.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter