Högsta förvaltningsdomstolen avslog nyligen Svenska Rovdjursföreningens överklagan av björnjakten i Jämtlands län för 2021.

Bild: Gunther Lenhart

– Vi tycker så klart att det här är helt bedrövligt och är besvikna på beslutet, det säger Magnus Orrebrant som är ordförande för Svenska Rovdjursföreningen.

Svenska Rovdjursföreningen överklagade björnjakten 2021 med krav på att Sverige skulle begära ett förhandsavgörande i EU-domstolen, eftersom jakten var för omfattande och stred mot EU:s art- och habitatdirektiv. Enligt detta direktiv ska stora rovdjur vara strikt skyddade, och att tillåta jakt enbart med syftet att minska beståndet går emot artikel 16.1.e i direktivet. Trots detta beslutades det att inte mindre än 200 björnar skulle fällas. Enligt inventeringen 2020 så fanns det ungefär 1000 björnar i Jämtland, vilket betyder att en femtedel av hela björnstammen i området fick skjutas.

Varför SRF är emot jakten

Det finns flera starka argument till varför Svenska Rovdjursföreningen är emot björnjakt i Sverige. För det första klassificeras brunbjörnen som ”nära hotad” enligt den svenska rödlistan, vilket innebär att arten inte betraktas som stabil och livskraftig. Björnjakten är därmed ett hot mot artens långsiktiga hälsa och överlevnad i Sverige.

Jakten är också oetisk. Björnarna drivs på av skarpa hundar och drabbas av svår stress under jakten. Detta strider mot den jaktetiska principen om att inte orsaka onödigt lidande. Det är i Sverige heller inte tillåtet att skjuta honor med ungar, men det händer ändå kontinuerligt.

Framöver är planen att rikta uppmärksamheten direkt mot EU för att överklaga hela den svenska licensjakten på björn.

– Nu har vi prövat alla rättsliga vägar i Sverige och det är tydligt att vi kommer att behöva ta hela licensjakten vidare till EU. Som det är nu med den omfattande och okontrollerade jakten så riskeras stammens långsiktiga överlevnad, säger Magnus Orrebrant.

Här kan du lyssna på en intervju med Magnus Orrebrant om beslutet: https://sverigesradio.se/artikel/rovdjursforeningen-gar-bet-bjornjakten-i-jamtland-provas-inte-av-eu?fbclid=iwar0_fzuzri4ywckypfzxtxuam5qyqwidesypk9yl2qbg8zolz2mzugolzfy

Läs mer:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter