Från den första mars i år kunde länsstyrelserna välja att ge hundra procent ersättning till fårägare som sätter upp rovdjursavvisande stängsel. Detta efter ett beslut från regeringen. Men med beslutet följde inte ökade bidrag för de kostnader som detta skulle innebära. Beslutet kan därför ses som ett slag i luften, men fortfarande kan bidrag tillsammans med Svenska Rovdjursföreningens stängslingshjälp i många fall innebära att djurägare kan få gratis rovdjursavvisande stängsel. 

Svenska Rovdjursföreningen erbjuder djurägare stängslingshjälp. 

– Det pressmeddelande som utgick från regeringen om att rovdjursavvisande stängsel ersätts med hundra procent var missvisande, berättar Maria Levin, konsulent på SLU Viltskadecenter. Budgeten för dessa ersättningar inte har höjts med motsvarande belopp.

Det är alltså samma penningpåse som ska räcka till allt fler stängslingar. Som en konsekvens av detta har Viltskadecenter rekommenderat att det fortfarande ska vara en ersättning på femtio kronor löpmetern samt aggregat som ska gälla för att pengarna ska räcka längre.

Många länsstyrelser följer därför denna rekommendationen från SLU Viltskadecenter, men den är alltså inte tvingande. En av dessa länsstyrelser är Uppsala län som därför ersätter rovdjursavvisande stängsel med femtio kronor metern plus aggregat. Ibland täcker ersättningen kostnaderna för materialinköp, men det det beror på flera faktorer. En viktig sådan är hur markerna som ska stängslas ser ut, för är det många hörn blir det en extra kostnad. En slät betesvall är billigare att stängsla in än en kuperad naturbetesmark. 

En annan faktor som tillkommer är själva arbetet. Svenska Rovdjursföreningen erbjuder djurägare hjälp med att montera stängsel och har viss utrustning så som jordborr och stolpsättare. Det kan vara ett billigt sätt att få upp stängslet och ett alternativ till att djurägaren gör det själv. Men om djurägaren i stället väljer att anlita en extern entreprenör blir det betydligt dyrare. I så fall räcker inte bidraget. 

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter