Vad Rovdjursföreningen lyfte i överklagandet var bland annat att varken risken för allvarlig skada eller brist på andra lösningar än skyddsjakt finns.

Förvaltningsrätten avslog begäran om skyddsjakt i Forshagareviret, Värmland.

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade om skyddsjakt efter en varg i Forshagareviret under perioden fr.o.m. den 27 januari 2022 t.o.m. den 15 februari 2022. Beslutet överklagades av Jaktkritikerna, Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen som bl.a. yrkade inhibition. Förvaltningsrätten beslutade den 31 januari 2022 att inhibera beslutet, och den 8 februari avgjordes målet – ingen skyddsjakt beviljades.

För få angrepp och omöjligt välja individ

 Vad Rovdjursföreningen lyfte i överklagandet var bland annat att förutsättningarna för skyddsjakt inte var uppfyllda. Länsstyrelsen har bevisbördan för dels att risken för allvarlig skada finns, dels att skyddsjakt leder till att risken elimineras. I det aktuella ärendet har endast ett fall dokumenterats av länsstyrelsen där en hund besiktigats och skadan kunnat härledas till varg. Det saknas helt uppgifter om vilken vargindivid som har orsakat de påstådda skadorna. Att bara skjuta en varg, vilken som helst som man först spårar upp, kommer inte att lösa problemet.

Eftersom länsstyrelsen i sitt beslut angett att man skulle rikta jakten mot en varg i ett visst revir utan att man kunnat fastställa vilken av vargarna i reviret som är den skadegörande individen, krävs det enligt förvaltningsrättens mening att det har varit frågan om minst 4 olika tillfällen när det skett dokumenterade incidenter mellan varg och hund för att man enligt Viltskadecenters tumregler ska ha att göra med en problemvarg.

Lösningar finns

Det underlag som länsstyrelsen har lagt till grund för sitt beslut ger dock inte tillräckligt stöd för att bedöma att det finns en reell risk för allvarlig skada genom angrepp på hundar, eller att målet att förhindra allvarlig skada kan förväntas nås genom den beslutade jakten. Detta gör också att stödet för att det inte finns någon annan lämplig lösning kan ifrågasättas. Rovdjursföreningen anför till exempel att lämpliga lösningar på det påstådda problemet skulle kunna vara att inte släppa hundar i vargreviret utan i stället hålla dem kopplade vid älgjakt.

Förvaltningsrätten i Luleå finner därmed att länsstyrelsen inte har visat att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Överklagandena bifölls därför och beslutet upphävdes. Hela överklagandet kan du läsa under tidigare publicerad Nyhet (2/2 2022)

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter