När resultatet från inventeringsperioden 2023/24 presenterades av forskarna på SLU Grimsö den 3 juni konstaterades att det finns cirka 375 vargar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket är det en förväntad minskning jämfört med 2022/23 då inventeringen visade cirka 450 vargar.

Vargstammen i Skandinavien inventeras varje år 1 oktober – 31 mars på samma sätt i Sverige och Norge. Stammens storlek baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och revir med årsvalpar, så kallade föryngringar. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2023/24 beräknas till cirka 440 vargar, varav cirka 375 i Sverige.

Förväntad förändring

– Vi har idag förvaltningsverktyg som skapar en funktion för att följa antalet vargar och på ett kontrollerat sätt påverka utvecklingen i riktning mot de beslutade politiska målen. Vinterns inventering visade att vargstammen har minskat jämfört med i fjol och att etableringen i södra Sverige fortsätter, säger Mona HansErs, chef för viltanalysenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Även om det totala antalet revir i södra Sverige inte har ökat jämfört med föregående säsong har fler län i södra Sverige fått vargrevir. Av länen på fastlandet i södra förvaltningsområdet var det endast Blekinge län som inte berördes av något vargrevir med familjegrupp eller revirmarkerande par. Med ett ökat antal revir i södra Sverige ökar även antalet unga vargar på vandring och alla län utom Gotland berörs av sådana vargar.

Fler sydliga revir

– Inom mellersta förvaltningsområdet har den geografiska fördelningen av vargstammen förändrats. Det har blivit fler revir i de sydliga länen och färre revir i de norra länen. Gävleborg hade den här vintern färre föryngringar än Skåne och det visar hur snabbt det kan ske förändringar i den skandinaviska vargstammen, förra året var situationen omvänd, säger Mona HansErs.

För att uppskatta antalet vargar multipicerar forskarna vid Grimsö Forskningsstation varje föryngring med 10. I detta tal har man även räknat in vargar som går ensamma, men i statistiken finns även de revir som skjutits bort i årets licensjakt, fem stycken.

-Det är en mycket oroande utveckling, att vargstammen minskar så snabbt och drastiskt. Det här kommer vi att analysera djupare och självklart fortsätter vi vår dialog med länssyrelserna och andra myndigheter, säger Magnus Orrebrant.


Källa: Naturvårdsverket.se

Foto Foto Magnus Lundgren/Swedensbigfive.org

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter