Nyfikna ungvargar på vandring kan ibland dyka upp nära bebyggelse. Men de är ofta lätta att skrämma bort så de drar vidare.

Att se en varg springa förbi kan vara både spännande och kännas lite skrämmande. Här får du veta mer om hur vargar rör sig och vad du kan göra om du möter en varg.

Människan och vargen har samexisterat sedan urminnes tider. Vargen är ju hundens förfader och dess förmågor när det gäller till exempel jakt och vakt har vi haft god nytta av när vi avlat fram hundraser för olika ändamål. För några hundra år sedan fanns förhållandevis många fler vargar jämfört med antalet människor. Å andra sidan fanns det då betydligt större skogar för vargarna att leva i. Idag är förhållandet annorlunda. Det finns ca 10 miljoner människor bara i Sverige och knappt 350 vargar, ändå ses vargar av en del människor som ett problem på de ställen de försöker etablera sig.

Vanligt med nyfikna, unga vandringsvargar

Vargen är ett skyggt djur som undviker människor så gott den kan. Men ibland kommer så kallade ”vandringsvargar” nära bebyggelse, vilket kan skapa oro. Dessa vandringsvargar är i regel unga, nyfikna individer som nyligen lämnat sin familj för att söka sig ett eget revir. De är likt tonåringar oerfarna och ibland kanske lite dumdristiga. Ofta är de också bara på just vandring, och drar snart vidare. Ibland kan man få intryck av att det är många vargar som rör sig i området när bilder och filmer sprids på exempelvis sociala media om varg setts på flera ställen. Men inte sällan är det fråga om en enda varg som rört sig över ett större område.

Möter du en sådan varg nära bebyggelse är det bästa att skrämma bort den. Det finns exempel på hur vargar efter att ha blivit utsatta för skrämselskott sprungit över fyra kilometer innan de stannat. Att göra sig hörd genom att prata, sjunga eller vissla när du går i skogen, brukar också vara mycket effektivt, vargen hör dig på långt håll och springer undan.

Det är mycket sällsynt med vargangrepp på människa, och i de fall detta hänt har det antingen berott på rabiessmittade vargar, att vargarna inte haft tillgång till bytesdjur under längre tid eller att vargen blivit van vid människor och tappat respekten. Endast det tredje alternativet är tänkbart i Sverige. Därför är det viktigt att aldrig lägga ut mat åt vargen så att den vänjer sig vid att komma nära bebyggelse. Sedan början av 1800-talet har ingen människa skadats av vild varg i Sverige.

Forskning visar – vargen flyr helst

Men rädslan för att rovdjuret kan attackera kan vara stor i områden med vargrevir. Därför genomförde norska forskare en studie rörande hur vargar reagerar på människor som kommer relativt nära. Hittills har 21 sådana försök gjorts i vargzonen på norsk sida och över gränsen till Sverige. Syftet med studien är att göra människor som lever i områden med varg säkrare.

-Testpersonen ska passera på 50 meters avstånd från 7 olika halsbandsförsedda vargar som ligger och vilar, berättar projektledaren Ane Eriksen, docent på Høgskolen i Innlandet. Data från halsbanden gör att forskarna kunde studera vad vargarna gjorde när människor närmar sig eller passerar.

Nyfiken, men inte aggressiv

Ingen av vargarna närmade sig testpersonerna. I de flesta fall bestämde de sig för att tidigt dra sig undan. Några av vargarna visade tecken på nyfikenhet genom att undersöka spåret efter att testpersonen passerat, men de närmade sig aldrig personen. Det kortaste avståndet mellan en varg och en person som registrerades var knappt 40 meter. I snitt drog sig vargen tillbaka när testpersonen var 132 meter bort. Testpersonerna hade varken sett eller hört rovdjuren.

Risken att bli attackerad av varg i Sverige är statistiskt sett otroligt liten. Samtidigt går det inte att garantera att en varg aldrig någonsin kommer att attackera. Däremot kommer den här typen av experiment visa vad som är vargens vanliga och troliga beteende. Den norska studien har kopierats och prövats i Tyskland. Där kom vargen aldrig närmare än 100 meter. Ane Eriksen hoppas att även forskare i södra Europa ska utföra samma studie. Mer om studien på www.inn.no

Vargen kan intressera sig för hundar

Om du har hund kan vargen intressera sig för den, både av ren nyfikenhet, eller för att den ser din hund som en konkurrent. Vargar och hundar är mycket nära släkt och vargar och ser troligen varandra som samma art. Och vargar brukar inte uppskatta att dela revir med vargar från andra familjer.  Närmar sig vargen dig och din hund, ropa högt och/eller klappa i händerna så att vargen uppmärksammar dig. Att vargen skulle attackera dig är inte troligt, men precis som med en lösspringande hund som närmar sig med tveksamma avsikter kan en obehaglig situation uppstå, särskilt om din hund agerar utmanande eller mycket skrämt. Men i regel har en varg betydligt större respekt för en människa än en hund har, och vågar inte komma nära dig.  

Jakthundar som arbetar lösa är de som löper störst risk för att möta varg. Vanliga sällskapshundar ska ju hållas kopplade eller under sådan uppsikt att du ser och har kontroll över den. Detta gäller särskilt under tiden 1 mars till 20 augusti, då de vilda djuren i naturen har ungar. Men både vildsvin och trafik är ett större hot mot jakthundar än varg. 2019 dödades 9 hundar av varg, 211 jakthundar dödades av vildsvin och 268 jakthundar dödades i tåg-och trafikolyckor enligt försäkringsbolaget Agria som försäkrar cirka 40% av alla hundar i Sverige. Uppfattningen att varg skulle vara det största hotet mot jakthundar är därför felaktig och stöds inte av fakta.

Har du boskap? Så här skyddar du mot varg

Det är ytterst ovanligt att varg ger sig på större tamdjur än får. Både hästar och kor kan dock bli skrämda och springa igenom staketen om varg kommit in i hagen. Om vargen tagit sig in i ett fårhägn triggas den av sin jaktinstinkt och kan riva fler än den kan äta upp. Vargar, liksom alla rovdjur, jagar det som är lättast att ta. Därför gäller det att se till att fåren är svåra att komma åt. Förebygg därför innan det blir ett problem. Vandringsvargar kan ibland ge sig på tamdjur, men då upprepas inte attackerna eftersom de troligen redan dragit vidare. Det är klokt at ta in djuren över natten, eller hålla vakt, om varg setts i närheten. De flesta vargangrepp sker under nattetid och tamdjur i anslutning till skog är mer utsatta.

Om ett nytt vargrevir etablerat sig i närheten, är det klokt att ligga steget före, innan vargarna upptäckt att de kan ta sig in till tamdjuren. Ett så kallat ”Rovdjursavvisande stängsel” (RAS), är en mycket effektiv åtgärd för att slippa vargangrepp. Stängslet skall uppföras enligt instruktion från länsstyrelse, och Svenska Rovdjursföreningen kan utan kostnad hjälpa till med monteringen. Om du söker på ordet ”Stängsling” här på vår hemsida får du mer information om hur arbetet går till, samt vem du kan vända dig till för att få hjälp. https://rovdjur.se/vill-du-hjalpa-till/arbeta-aktivt/#stangsling

Här kan du läsa mer om ”vandringsvargar”

https://www.kt-kuriren.se/2023/04/14/medlemmar-i-0f5df/?fbclid=IwAR0EIkTZNQVDD4xDpxxRR_nAviCIth5l9iP90NwgVb2Iss1HR4r20w0whns

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter