En stor majoritet av svenska folket är positiva till att det finns varg i Sverige, ändå beslutas det om licensjakt när andra länder med mycket mer varg avskaffar jakten. Bara i år har Spanien och Slovakien förbjudit jakt på varg. Den svenska vargjakten är också oförenligt med våra förpliktelser gentemot EU där varg är klassad som en strikt skyddad art. Det kommer dessutom turister från hela världen till Sverige för att få lyssna på vargar med våra prisbelönta turistföretagare. Därför överklagar vi licensjakten på varg.

Finsk-rysk varg. Foto: © Günter Lenhardt.

De svenska vargarna lider av inavelsdepression. Obduktionen av de vargar som sköts vid senaste licensjakten visar att ett rekordhögt antal av hanarna, nästan hälften, har en kraftig medfödd testikelmissbildning, kryptorkism. Det höga förekomsten av missbildningen är en effekt av inavelsdepression, precis som hos puman i Florida

Idag ligger inavelskoeffecienten på 0,23 vilket nära på motsvarar helsyskon. Inaveln är i sin tur orsakad av en allt för liten populationsstorlek i kombination med allt för få invandrade finskryska vargar.

Den naturliga invandring som skett är inte tillräcklig för att motsvara Naturvårdsverkets krav på en invandrad varg per generation. Inavelskoeffecienten har endast minskat marginellt efter att de två invandrade varghanarna Kynnahanen och Galvenhanen korsat sig med skandinaviska vargar. Det var 2008, de senaste naturligt invandrade vargarna som bidragit till genpoolen. Den senaste invandrade varg som fått valpar är den så kallade Tunturihanen år 2015, men valparna har inte bidragit till genpoolen och reviret är upplöst, samtidigt som det hände för mer än fem år sedan. Vidare får inte invandrade vargar till Norge tillgodoräknas Sverige enligt EU (EU-dom Tapiola C-674/17).

Licensjakten hotar naturturism. Länsstyrelsen i Örebro, Dalarna och Västmanland har beslutat om att skjuta bort Snösjön- och Haraldsjönreviren. Beskrivningen av varför just dessa revir valts ut går inte förstå av länsstyrelsens motivering då reviren inte gjort någon skada. Totalt ska 12 vargar fällas i ett område med ett naturreservat, Malingsbo-Kloten, där det bedrivs livaktig vildmarksturism med vargspårningsturer och nattpaddlingsturer i vargrevir. Miljonintäkter som går förlorade för våra prisbelönta företag och mångdubbelt mer om Sverige förlorar dessa ”vargturister” till andra länder. Av beslutet framgår inte att dessa omständigheter överhuvudtaget tillmätts någon betydelse.

Licensjakt på varg är oförenligt med Sveriges förpliktelser mot EU. Licensjakt är stamförvaltande jakt, vilket inte är tillåtet på varg enligt EU direktiven. Återkommande beslut om licensjakt är i grunden oförenligt med kravet på att medlemsstaterna ska inrätta ett strikt skyddssystem, med förbud mot avsiktligt dödande.

Licensjakt på strikt skyddade rovdjur strider mot art- och habitatdirektivets syfte och anda. Åtgärder som vidtas i enlighet med direktivet ska syfta till att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av gemenskapsintresse. Jaktens angivna ändamål, att ta bort hela revir för att begränsa vargens ”negativa socioekonomiska och psykosociala påverkan”, kan inte ligga till grund för ett undantag enligt art- och habitatdirektivet. Mer information finns specificerat i detta dokument från EU-kommissionen. 

Sverige förtjänar en bättre hantering av vår varg och kan inte gå i motsatt håll mot övriga Europa. Ett Europa där populationerna av varg ständigt ökar och jakten förbjuds. Länder som i år förbjudit jakt på varg är Spanien med 2000-2500 vargar och Slovakien med 1000-1800 vargar. I Sverige håller vi däremot på och diskuterar om vi skall ha 170, 270 eller 300 vargar och lägger oändliga resurser på att räkna dem på individnivå, varför då? Låt i stället stammen växa till sig och lägg resurserna på förebyggande åtgärder!

MAGNUS ORREBRANT
Ordförande Svenska Rovdjursföreningen

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter