Det internationella naturmagasinet Ubuntu uppmärksammar Sveriges lodjursjakt.

Den fristående miljö- och samhällsdebattören Misha Istratov medverkar i det engelskspråkiga e-magasinet Ubuntu Magazine i en stor intervju om bland annat bristerna inom svensk viltförvaltning.

I den nio-sidiga artikeln belyses bland annat den svenska nöjes- och troféjakten på framför allt lodjur, men även björn och varg, obalansen i beslutssystemen kring viltfrågor och svensk rovdjurspolitik.

I artikeln kan du läsa bland annat om hur trofé- och nöjesjakt står för cirka 30 % av all jakt i Sverige, en jakt där de dödade djuren som inte blir troféer som till exempel lodjursskinn eller björnkranium, inte tas om hand utan bara lämnas i skogen. (Detta omfattar till exempel små rovdjur som räv, grävling och mård, reds anm) . Totalt skjuts cirka 1.35 miljoner (!) vilda djur i Sverige varje år. För att komma tillrätta med den obalans som idag råder, där jägarintresset styr över forskningen, uppmanar Misha Istratov till att de som tycker att svensk viltförvaltning behöver ses över och ändras ska skriva till våra politiker, för att visa den svenska folkviljan.

” Beslut som rör vår natur ska fattas av alla den berör, för naturen tillhör oss alla” menar Misha Istratov.

Hela artikeln (på engelska) kan du läsa här:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter