Tillsammans med Naturskyddsföreningen skickade vi ett öppet brev till EU-kommissionen, ett brev som också publicerades i Aftonbladet den första mars i år. Nu har vi fått svar. Den kritik som EU för fram mot Sveriges vargpolitik är svidande. 

Foto: © Peter W Eriksson.

Brevet börjar med att beskriva uppskattning över den information som vi försett kommissionen med. Man förtydligar också att domen som kom angående Finland vargjakt, det så kallade Tapiolamålet (10 oktober 2019, C-674/17) klargör det juridiska läget där det är glasklart att vargen är en strikt skyddad art som inte får jagas om det kan äventyra artens gynnsamma bevarandestatus. 

Vidare och kanske viktigast så påtalas att EU regelbundet påpekar för svenska myndigheter att EU är mycket oroliga över hur vår rovdjurspolitik fungerar.

Framför allt påpekar man att det låga antal som Sverige har satt för gynnsam bevarandestatus verkar vara baserat på konceptet minsta livskraftiga populationsstorlek snarare än de förutsättningar som ställs på gynnsam bevarandestatus enligt EU:s kriterier. 

De skriver också att de för närvarande ser över de senaste svaren från svenska myndigheter. Det är beklämmande att vi inte kan få se Sverige som ett föregångsland när det handlar om att leva med stora rovdjur.

Varför klarar flera andra EU-länder av att ha flera gånger större vargpopulation än Sverige? Vi förstår inte varför Sverige ska fortsätta att skämma ut sig på det här sättet. 

Du kan läsa vårt brev till EU-kommissionen som vi skrev tillsammans med Naturskyddsföreningen här.

Dokument för nedladdning!

Letter Swedish Wolves.docx.pdf

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter