Svenska Rovdjursföreningen har jobbat ideellt med att montera rovdjursavvisande stängsel sedan de första vargarna återetablerades i Sverige i början av 1980-talet. Målsättningen har varit att dels skydda tamdjuren från rovdjursangrepp och dels att skydda rovdjuren från skyddsjakt. Som en bieffekt har vi noterat att mötet mellan värnare och djurägare har bidragit till att öka förståelsen och acceptansen för varandras åsikter och villkor.

Sedan 2022 har vi medel från WWF för att skala upp detta och utbilda fler stängslingskunniga.

Här kan du lära dig mer om stängsling genom den film från en av flera referensgårdar som WWF tagit fram:

Stängslingsgrupper i samtliga regioner

Den långsiktiga målsättningen med stängslingsprojektet är att utbilda stängslingsansvariga i samtliga Sveriges regioner och att etablera stängslingsgrupper i regionerna. I den utbildningen ingår även utbildning i rovdjurens biologi och ekologi, och i kommunikation. Om att allt fler djurägare stängslar med rovdjursavvisande stängel kommer behovet av skyddsjakt på varg att minska, och acceptansen för rovdjur kommer att öka, vilket främjar samexistensen och minskar konfliktytan.

Förhoppningen är att projektet kan leda till minskad konflikt mellan människor och rovdjur genom att antalet
angrepp minskar. Det kan också ha en positiv effekt kopplad till bevarandet av biologisk mångfald där andelen betespåverkad mark kan bibehållas eller öka genom en högre andel RAS. Andelen betespåverkad mark kan bibehållas eller öka – Det finns i nuläget 300 000 ha värdefull betesmark i Sverige. En ökning påverkas av en mängd faktorer där RAS är en del av detta.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter