Sedan frivilliga fåraherdar börjat vakta friströvande får på alpsluttningarna i Schweiz nattetid, har inga vargangrepp skett.

När vargen återkom till Schweiz för cirka tio år sedan ökade stammen snabbt. Idag finns cirka 250 vargar på en yta som motsvarar en tiondel av Sveriges. Detta fick konsekvenser för fårbönderna som traditionellt låter fåren beta fritt på alpsluttningarna, ett stort antal får dödades av varg.

Myndigheterna svarade med att tillåta vargjakt, men organisationen OPPAL, som arbetar för att bevara de alpina betesmarkerna, menade att det finns sätt att samexistera utan att vargar behöver dödas. För tre år sedan startade OPPAL därför ett projekt med frivilliga volontärer som ger fårägare gratis hjälp med att nattetid vakta fåren och skrämma bort eventuella vargar i närheten.

Noll vargangrepp där fåraherdar övervakade

Första året, 2021, deltog 180 volontärer som fåraherdar under 270 nätter. Inte ett enda får dödades i det områden som övervakades. 2022 deltog över 300 volontärer och inte heller då dödades något får i dessa områden. I år deltar nära 400 frivilliga för att skydda fåren mot varg.

Foto Pexels

Läs mer om detta utmärkta initiativ på Natursidan, länk nedan:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter