Nu har länsstyrelsen i Jämtland beslutat om att de björnar inom jaktkvoten som ännu inte dödats nu ska få skjutas i hela länet. Föreningen har överklagat beslutet och åkallar vår överklagan av björnjakten som nu ligger i Kammarrätten i Sundsvall. Förvaltningsrätten i Luleå därför begärt inhibition av björnjakten i Jämtland.

Foto: © Pierrick Meuillet.

Områdesindelningen har gjorts för att fokusera björnjakten till de mest skadeutsatta områdena i renbetesfjällen. Eftersom man inte lyckats fälla så många björnar i renbetesfjällen i västra delen av Jämtlands län innebär det att det inte finns så många björnar kvar där att fälla. Det är orimligt att av den anledningen släppa lös jakten i de andra områdena som blivit avlysta.

Förvaltningsrätten bedömer att utgången i vår överklagan till Kammarrätten i Sundsvall är oviss och har därför begärt inhibition. Orsaken är att kammarrätten inte kan pröva målet om björnarna redan är fällda.

Dokument för nedladdning:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter