Vargfamiljen som vandrat in i Jämtland från Härjedalen/Hälsingland och därmed riskerat skyddsjakt, är nu tillbaka i sina ursprungsmarker.

De fem vargar tillhörande Prästskogsreviret mellan Härjedalen och Hälsingland som Tåssåsens sameby ansökt om skyddsjakt på är fredade.

Rovdjursföreningen har tidigare överklagat den licensjakt som länsstyrelsen i Gävleborg ansökt om på reviret, och fick licensjakten 2022 stoppad. Länsstyrelsen överklagade detta till Kammarrätten, men fick avslag med hänvisning bland annat till hänsynen till lokalt bestånd och utbredningsområde. Det ansågs också tveksamt att besluta om licensjakt på ”gränsrevir på sätt som äventyrar ett annat rovdjurs­­förvaltnings­­områdes möjlighet att uppnå ens den låga miniminivå som Naturvårds­verket tilldelat det sistnämnda.”

Vargarna har sedan dess rört sig in i angränsande länet Jämtland, där Tåssåsens sameby då ansökte om skyddsjakt med hänvisning till att de trodde att vargnärvaron skulle kunna störa deras renar, bland annat genom att skingra renhjordarna.

Efter att ha spårat i området har dock länsstyrelsen kunnat konstatera att vargarna verkar ha tagit sig tillbaka in i Hälsingland och inte utgör något akut hot för renskötseln.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter