Riksdagsbeslutet att sänka referensvärdet för varg till 170 individer är ett tragiskt försök att fiska röster. Beslutet strider helt mot etablerad forskning och EUs krav, vilket gör att Sverige riskerar att ställas inför EU-domstolen.

I år är det val och det är mycket tydligt att vissa partier är beredda att gå långt för att vinna särskilda gruppers röster. Den 18 maj röstade dessa partier därför igenom att lägstanivån på vargstammen ska sänkas från 300 till 170 individer. Detta trots att de borde vara medvetna om att antalet vargar som behövs för att säkra en gynnsam bevarandestatus är inget man röstar om. Det är i grunden en biologisk bedömning grundad i fakta. Det är som att rösta om ifall jorden är platt. Det enda syftet är att försöka vinna röster i valet.

Stor sannolikhet att Sverige ställs inför EU-domstolen

Sverige är medlem i EU och därmed skyldigt att se till att vargstammen uppvisar gynnsam bevarandestatus. I våra samtal med EU-kommissionen är de tydliga med att EU anser att redan 300 vargar är ett för lågt antal.  Sannolikheten för att EU accepterar att vi sänker lägstanivån till 170 individer bör därför vara mycket liten. I ställte kan beslutet innebära att Sverige ställs inför EU-domstolen där vi riskerar höga böter.

Vargen har blivit ett sätt för vissa politiker att ta bort fokus från sakfrågan; de verkliga problemen för dem som bor på landsbygden. Dessa problem kvarstår olösta. Samtidigt underblåser och skapar man motsättningar. Dels mellan stad och landsbygd, dels mellan personer på landsbygden som har olika åsikter gällande vargfrågan.

Populistiskt beslut saknar demokratisk grund

Långsiktigt förtroende för rovdjurspolitiken bygger på att våra politiker presenterar genomtänkta och faktabaserade underlag för sina beslut, inte populistiska beslut för att tillfredsställa en minoritet. Det ökar bara polarisering och försvårar acceptansen.

Svenska Rovdjursföreningen kommer att fortsätta att kämpa för att Sverige ska driva en demokratisk och faktabaserad rovdjurspolitik. En färsk undersökning utförd av Sveriges Lantbruksuniversitet 2021 visar att en överväldigande majoritet av svenska folket vill ha rovdjur i vår natur. Idag styrs tyvärr svensk rovdjurspolitik och viltförvaltning nästan helt av jaktintresset, vilket består av 2,6 procent av Sveriges befolkning…

Läs mer om undersökningen om attityder till rovdjur här:

https://rovdjur.se/svenska-folket-ar-overvaldigande-positivt-till-rovdjuren/

Vad händer nu?

Detta riksdagsbeslut ska nu lämnas till regeringen, som är den instans som fattar beslut om ifall detta ska verkställas. Vad som händer är upp till regeringen, och beroende av vilken regering det blir efter valet. Att något regeringsbeslut tas innan valet är högst osannolikt.

Magnus Orrebrant

Ordförande Svenska Rovdjursföreningen

Riksdagsbeslutet kan du läsa här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/naturvard-och-biologisk-mangfald_H901MJU24

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter