Utan objektiv analys och baserat på rena felaktighet kräver nu Miljö- och arbetsutskottet i ett betänkande att lägstanivån (GYBS) på vargstammen ska sänkas från 300 till 170 individer, och att riksdagen genomför en omröstning om detta.

Att försöka sänka vargstammen till hälften är olyckligt röstfiske. Foto (C) Jan-Ake Hiillarp
Att försöka sänka vargstammen till hälften är olyckligt röstfiske menar Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant. Foto (C) Jan-Ake Hiillarp

Debatt och beslut i riksdagen är planerad till den 12 maj. De som reserverade sig mot beslutet var V, S, Mp och L.

Svårt genomföra med anledning av EUs art- och habitatdirektiv

Detta initiativ är i mångt och mycket ett försök från C, KD M och SD att locka väljare och något som kommer att bli mycket svårt att genomföra när Sverige sedan tidigare har rapporterat 300 som lägsta nivå till EU och EU dessutom tycker är lågt. Att 300 är lågt bekräftas också av internationella välrenommerade forskare som vi har en dialog med. Sedan borde det rimligen vara upp till forskare att bestämma gynnsam bevarandestatus, inte populistiska politiker.

Tyvärr leder dessa utspel bara till att debatten blir än mer infekterad och polariserad vilket är synnerligen olycklig. Den svenska rovdjurspolitiken behöver en strukturerad plan med tydlig inriktning, inte den pajkastning som nu försiggår i riksdagen.

Läs betänkandet här:

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2022/maj/5/utskott-vill-se-andringar-i-artskyddet-och-i-forvaltningen-av-varg/?fbclid=IwAR3cvq61sio7aBgtjna292oZT-gr5kFAvioGTWN58itXUeoy2m1U3bZFZ6I

Magnus Orrebrant, ordförande Svenska Rovdjursföreningen

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter