Svenska Rovdjursföreningen anser inte att skyddsjakt på järv kan ske i förebyggande syfte. Foto (C) Günter Lenhardt

Svenska Rovdjursföreningen har framgångsrikt överklagat jakt på nio järvindivider eftersom de inte gjort någon skada. Tills vidare är jakten avlyst i väntan på slutgiltig dom.

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat länsstyrelsen i Jämtlands beslut på skyddsjakt på fem järvar inom Mittådalens sameby, samt på fyra järvar i Tåssåsens sameby. Förvaltningsrätten i Luleå har därför beslutat att skyddsjakten tills vidare inte ska gälla, i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats (sk inhibition).

Skälet till att föreningen överklagar skyddsjakten är bland andra att vi anser inte att det finns stor risk för skada och att jakten skulle tillåta att nio järvar, vilka som helst, skulle dödas. I vanliga fall begärs skyddsjakt på individer som man vet har gjort skada. I detta fall skulle jakten vara både urskillningslös och i förebyggande syfte. Inga aktuella skador har rapporterats, och ingen akut situation har uppstått.

Känslig järvstam

Idag finns endast cirka 630 järvar i Sverige och enligt senaste inventeringen från norska NINA/SLU Viltskadecenter (2021) har populationen minskat med 7 procent sedan 2020. Arten räknas visserligen som tillräckligt stor för att ha en gynnsam bevarandestatus, dock är marginalerna små. Och även om järven har uppnått gynnsam bevarandestatus på det nationella planet kan populationen vara sårbar regionalt.

Förra året fattade länsstyrelsen ett närmast identiskt beslut om förebyggande skyddsjakt på sju järvar. Det beslutet överklagades och upphävdes av Förvaltningsrätten. Därför ställer föreningen stort hopp till att även detta beslut kommer upphävas. Yttrande mot föreningens överklagan kan inlämnas fram till den 14/10 kl 14.00.

Susann Engqvist, Foto Günther Lenhardt

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter