Inventeringen 2022/2023 visade att det fanns 314 familjegrupper av lodjur i Skandinavien, en uppgång med 9 familjegrupper sedan 2021/2022. En familjegrupp består av en hona med sina ungar. Av dem befann sig 71,5 grupper i Norge och de övriga 242,5 i Sverige.

Enligt Naturvårdsverket gör man en uppskattning av det totala antalet individer baserat på antalet familjegrupper, och utifrån de siffrorna räknar man med att det finns cirka 1838 lodjur i Skandinavien, varav runt 1417 befinner sig i Sverige. Detta är alltså en uppskattning (medianvärde). Det faktiska antalet ligger med största sannolikhet någonstans i intervallet 1192-1641 individer, skriver Naturvårdsverket.

Av de totalt 242,5 familjegrupperna befann sig 81 i norra förvaltningsområdet, 107 i mellersta förvaltningsområdet och 60,5 i södra förvaltningsområdet.  

Lovisa Cullheim

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter