Om du blir medlem nu får du medlemskap för 2022 på köpet. Vi håller föredrag, utflykter och stängsling för att öka förståelsen för rovdjuren och för att göra det lättare för människor och rovdjur att existera sida vid sida. Vårt arbete bygger på det ideella engagemanget hos våra medlemmar. Bli medlem du också!

Foto: © Istockphoto.

Som medlem får du vår tidning Våra Rovdjur som kommer ut med fyra nummer per år, du får vårt nyhetsbrev som kommer ut ungefär åtta gånger (efter att styrelsen haft möten) och du får rösta på vårt årsmöte. 

KLICKA HÄR FÖR ATT BLI MEDLEM.

För medlemmar är det lättast att engagera sig regionalt, våra arrangemang hittar du i vår kalender. Arbetet i regionerna organiseras av våra regionansvariga, personer som föreningen gett sitt förtroende för att arrangera utflykter och föredrag, men även för att hålla kontakt med myndigheter, framför allt länsstyrelsen. Vi har dessutom ofta en person som är ansvarig för monteringen av rovdjursavvisande stängsel och ibland en person som sitter i viltförvaltningsdelegationerna. 

Det senaste året har vi arrangerat en mängd utflykter och föredrag, monterat rovdjursavvisande stängsel på gårdar i Stockholms, Uppsala, Gävleborg, Östergötlands och Örebro län, vi har haft dialogmöten med Naturvårdsverket, vi har arrangerat ett möte för alla delegater som representerar naturintresset i viltförvaltningsdelegationerna och vi har möten med Naturskyddsföreningen och WWF. Vi har dessutom medverkat i olika mediala kanaler både i form av reportage och debattartiklar. 

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter