Alla medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen hälsas varmt välkomna till digitalt årsmöte 24 april kl 12-17. Observera att du behöver dels vara medlem i föreningen och anmäla dig till [email protected] för att få tillgång till den länk som leder till årsmötet. 

Foto: © Yvonne Stridsberg.

På grund av pandemiläget så genomförs årets årsmöte digitalt. Du som vill delta i årsmötet med saknar tillgång till internet via dator eller mobil ombeds kontakta ordförande Per Axell i god tid. 

Verksamhetsberättelsen för kalenderåret 2020 finns att ladda ner från här. Övriga årsmöteshandlingar skickas ut till medlemmar med ett medlemsbrev. 

Rösträtt har du som löst medlemskap i föreningen bokfört senast den 10 april. 

Till årsmötet har inkommit en motion om sänkt medlemsavgift för ungdomar upp till 18 år. Styrelsen tillstryker motionen med anledning av styrelsens planerade satsning på ungdomsverksamhet.

En andra omröstning sker om de stadgeändringar som röstades igenom en första gång av årsmötet 2020 gällande tillägg i paragraferna 2 och 10. Förslagen till nya lydelser finnas att läsa i årsmöteshandlingarna. 

Väl mött!

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter