Magnus Orrebrant om vargjakten

Just nu pågår den största vargjakten i Sveriges moderna historia, ett utstuderat djurplågeri. Den är ett talande exempel för hur illa svenska politiker och myndigheter hanterar vår natur, helt utan tanke på bevarande för framtida generationer. Flertalet forskare är överens om att den isolerade skandinaviska vargpopulationen bör vara betydligt större än den är idag för att vara långsiktigt livskraftig. Samtidigt strävar många andra europeiska länder efter större vargpopulationer. Detta inte bara för att bevara arten utan också för att vargen spelar en viktig roll i naturen. Stora rovdjur är helt avgörande för hälsosamma ekosystem och biologisk mångfald.

Den svenska vargjakten är inte bara ekologiskt oförsvarbar. Den är också ett stort djurplågeri där vargfamiljer hetsas av lösa hundar och valpar lämnas föräldralösa i skogen. Vilken rätt har vi att plåga vargarna på det här sättet? Vi skulle inte komma på tanken att göra så mot våra hundar.

Forskningsresistens och okunskap

Vår nye landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tycker att jakten ska öka ännu mer och kräver nu en halvering av vargstammen. Han hävdar att vargstammen hindrar svensk livsmedelsförsörjning. Det argumentet håller inte. Hans uttalande visar på total forskningsresistens och okunskap om både naturen och livsmedelsförsörjningen. Staten kompenserade livsmedelsindustrin för vargangrepp med en halv miljon kronor förra året. Det ska jämföras med industrins totala omsättning samma period, 200 miljarder kronor. Vi vet att vargarna bidrar med mycket positivt till naturen, men också att vi får färre viltolyckor i trafiken och mindre betesskador. Tyvärr verkar det som att Peter Kullgren i första hand argumenterar utifrån sin roll som jägare.

Djurplågeriet resultat av intensiv lobbyverksamhet

Sanningen är att den omfattande vargjakten, tillika djurplågeriet, är ett resultat av kraftig lobbyverksamhet från Jägareförbundet som vill ha färre rovdjur. Detta förbund får årligen statligt stöd på över 60 miljoner för att bedriva sin syn på ”viltvård”. Människan har under flera år jagat ner älgstammen till kritiska nivåer och nu får vargen skulden för att den är en konkurrent till den mänskliga jakten. Det är samma skeva tankesätt som att sälen får skulden för att människan har fiskat ur haven. Hur är det rimligt?

Det är hög tid att vi får en annan syn på de vilda djuren som vi delar planeten med. Det hänsynslösa mänskliga utnyttjandet av naturen och dess invånare måste stoppas. Idag prioriteras människans intressen över allt annat. Vi är helt frånkopplade från naturen och bevarandet av fungerande ekosystem. Det måste förändras.

Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen

Mer om den svenska vargjakten, och om den allra första vargen att dödas i 2023 års jakt, kan du läsa här:

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter