2023 års årsmöte hålls lördagen den 22 april på Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32, Gävle. Alla medlemmar är välkomna till årsmötet, föreläsningen är öppen även för allmänheten och kostnadsfri.

PROGRAM

12.00
Anmälan, enklare förtäring serveras

13.00
Hans Ring, naturfotograf och lärare inom natur- och faunavård, håller bildföredrag om hur allt hänger samman; Skogen, bytesdjuren och rovdjuren.

14.30
Eftermiddagskaffe

15.00 -17.00 ca
Årsmöte

19.00
Gemensam middag för dem som önskar. Anmälan, se nedan.

Årsmöteshandlingar
Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt dagordning. Årsmöteshandlingar med årsredovisning och verksamhetsberättelse finns tillgängliga att ladda ned på rovdjur.se senast två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingarna kan också beställas via mejl, kontakta [email protected] Till mötet har inga motioner inkommit.

För rösträtt krävs enligt stadgarna att medlemsavgiften för 2023 finns bokförd på föreningens konto senast två veckor före årsmötet. Gäller även för medlem som röstar via fullmakt.

Valberedningens förslag till styrelse:

Omval: Magnus Orrebrant 1 år ordförande, Hans Ring 2 år, Therese Hansson 2 år.

Nyval: Kjell Bäcklund 2 år, ledamot, Günter Lenhardt 2 år.

1 år kvar, valdes på 2 år på årsmötet 2022: Anna-Karin Lieber 1 år vice ordförande,  Peter Eriksson Godin 1 år, Marie Stegard Lind 1 år, Jane Fredlund 1 år

Övernattning, gemensam middag
Förslag: Best Western Hotel City, Nygatan 8, telefon 026-612600, du bokar själv.

Var gärna med på föreningens gemensamma middag på kvällen, kontakta [email protected] så bokar föreningen bord. Middagen betalar du själv.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Aktiviteter