En halvering av vargstammen strider mot all tidigare forskning och går tvärt emot de klimatmål övriga Europa arbetar mot. Foto Gunter Lenhardt

Regeringens förslag om att minska vargstammen till mellan 170-270 individer har kritiserats hårt, bland annat för att den saknar aktuell vetenskaplig grund. Därför har Naturvårdsverket nu beslutat att två internationella forskare ska analysera referensvärdet för den skandinaviska vargstammen.

Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit sig till att landet ska ha ”en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus”, enligt EUs art- och habitatdirektiv. Vad som är en livskraftig vargstam debatteras dock livligt, regeringen vill få ned vargstammen till mellan 170-270 individer, vilket är långt under det antal vargar som bland andra den svenska populationsgenetikern Linda Laikre kommit fram till.

-För en god bevarandesituation med möjlighet till långsiktig överlevnad behöver värdet på den genetiskt effektiva storleken hos den sammanhängande populationen uppgå till minst 500 vilket innebär minst 2 000 individer, konstaterade Linda Laikre, tillsammans med 17 internationella forskarkollegor i ett brev i tidskriften Science förra året.

Forskare från Norge och USA anlitade

Naturvårdsverket har dock inte anlitat Linda Laikre utan det är de internationella experterna Nicolas Dussex (Norge) och Phil Miller (USA) som kommer att genomföra de vetenskapliga analyserna inom uppdraget.

– De analyser som ska göras inom uppdraget måste hålla hög vetenskaplig kvalitet och objektivitet och därför har vi anlitat två oberoende forskare som ska utföra analyserna. De kommer att analysera om det lägsta antalet vargar kan vara mellan 170 och 270 vargar och i så fall under vilka förutsättningar, säger Hanna Dittrich Söderman, projektledare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Naturvårdsverket:

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2023/maj/internationella-forskare-ska-analysera-referensvardet-for-varg/

Och här kan du läsa populationsgenetikern Linda Laikres artikel:

Forskare varnar för alltför låga nivåer på vargstammen

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter