Professor Linda Laikre, som forskar i populationsgenetik, är oroad över vad en halvering av vargstammen kan innebära för vargens överlevnad i Sverige. För att det genetiska läget ska förbättras behöver istället stammen ökas, menar hon. Foto Eva Dalin/Stockholms Universitet

Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet, publicerar tillsammans med 17 kollegor ett brev i tidskriften Science, en av världens mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter. Där belyser de problem med Sveriges riksdags nyligen presenterade ambition att kraftigt minska antalet vargar i Sverige.

Så här skriver forskaren Linda Laikre i en artikel på Stockholms Universitets hemsida:

– Alla vi medförfattare är djupt oroade över de uttryckta önskemålen om att halvera vargstammens storlek. Vargbeståndet är, och har länge varit, i en mycket svår genetisk situation. Stammen är genetiskt isolerad och starkt inavlad. Den nuvarande stammen är grundad av endast tre individer på 1980-talet och har varit genetiskt isolerad i decennier. Endast ytterligare tre individer har på senare år lyckats reproducera sig och sprida gener som fortfarande finns kvar i beståndet. Den genetiska basen är alltså mycket snäv och inavelsnivån i genomsnitt lika höga som den man får när helsyskon parar sig (inavelsgrad på ungefär 0.25).

Annorlunda syn på vargen i andra EU-länder

Linda Laikre lyfter också fram hur olika andra EU-länder ser på sitt vargbestånd:

– Flera av mina medförfattare har erfarenheter av vargförvaltning i andra länder. Professor Carles Vilà berättar att i Spanien har vargen nu fullt skydd över hela landet och populationen uppskattas till 300 flockar och över 2 000 djur. Han är djupt förvånad över att Sverige går i direkt motsatt riktning. En annan medförfattare, Dr. Cristiano Vernesi, berättar att Italien har ungefär 3 000 vargar och myndigheterna har inte föreslagit att antalet ska reduceras. Frankrike, Polen, Tyskland, Rumänien, med flera länder har också större vargpopulationer än Sverige.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet:

https://www.su.se/nyheter/forskare-varnar-i-science-f%C3%B6r-att-minska-svenska-vargstammen-1.620442

Här kan du läsa artikeln i Science (på engelska):

https://www.science.org/doi/10.1126/science.add5299

Susann Engqvist

Källa Stockholms Universitet

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter