Hjälp oss stoppa

jakttävlingarna! 

Svenska Rovdjursföreningen anser att  jakttävlingar som enbart går ut på att få poäng för att döda så många djur som möjligt av en speciell art är mycket långt ifrån modern viltvård och ekologiska hänsyn. Att dessutom de tävlande måste posera med de döda djuren för att kunna vinna ett pris är extra magstarkt och uppmanar till troféjakt, vilket föreningen är starkt emot. Dessutom ingår rödlistade arter i kampanjen (kråka, gråtrut) och när det gäller föreningens huvudfokus rovdjur, saknas aktuell forskning och säker inventering av exempelvis grävling som ingår i kampanjen.

Detta nattaktiva mårddjur dödas redan i stora mängder av trafik och nu varnar forskare för att  grävlingsstammen kanske inte hinner reproducera sig i motsvarande takt. 
Vårt mål är att sprida kunskap om, och skapa opinion mot,  de här oetiska och okontrollerade tävlingarna och därmed påverka politiker och myndigheter att stoppa dessa för all framtid.

Hjälp oss att stoppa jakttävlingarna genom att bli månadsgivare och medlem.

Hur används ditt bidrag till Svenska Rovdjursföreningen?

Som månadsgivare, fadder, swishare, medlem i Svenska Rovdjurföreningen bidrar du till en starkare röst för rovdjuren. Föreningen är politiskt och juridiskt oberoende och arbetar ideellt, medlemsavgifter och gåvor är nödvändiga för att vi ska kunna trycka upp informationsmaterial och faktabroschyrer som vi delar ut under våra informationsmöten och andra aktiviteter.

  • Vi deltar i mässor och möten där vi informerar om rovdjuren och vår förening.
  • I nybildade revir behövs extra mycket information för att de boende inte ska känna sig otrygga inför en okänd situation.
  • Vi informerar på skolor och ordnar utflykter för eleverna där de kan få lära sig känna igen spår och spillning från rovdjuren.
  • Även stängsling med rovdjursavvisande stängsel är en viktig uppgift där föreningens medlemmar hjälper till att sätta upp stängsel åt fårägare. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd förutsatt att det är korrekt monterat och har tillräcklig strömstyrka.

Utan din hjälp skulle vi inte kunna göra allt detta, så ditt bidrag är ovärderligt!

Du kan också välja att bara bli medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Medlemsavgifter:

Vuxen: 325 kr/år
Familjemedlemmar: 40 kr/år
Ungdom (upp. till 18 år): 100 kr/år
Utlandsboende: 425 kr/år

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR