Din gåva är viktig för brunbjörnen i Sverige

Björn - Foto (C) Roger Brendhagen

Din gåva är viktig för brunbjörnen i Sverige

Björnen är fridlyst i Sverige och klassas som ”nära hotad”. Ändå sköts 624 björnar på licensjakt hösten 2022, en rejäl ökning från året innan då 470 björnar sköts. Men även tidigt på våren lever björnen farligt. Björnhonor och deras små ungar riskerar att skjutas direkt de tar sina första steg utanför idet i förebyggande skyddsjakt. Detta bara för att de valt att bosätta sig nära renbetesland. Det kan hända att björnar som vaknar hungriga tar renkalvar. Men för att riskera att bli skjutna behöver den lilla björnfamiljen inte ha gjort någon skada, det räcker med att de finns…

2023 ska 649 björnar skjutas. Svenska Rovdjursföreningen anser att Sverige har plats för många fler brunbjörnar och att det inte ska beviljas någon stamreglerande jakt i förebyggande syfte. 

Hjälp oss att stoppa det genom att bli månadsgivare och medlem.

Hur används ditt bidrag till Svenska Rovdjursföreningen?

Som månadsgivare, fadder, swishare, medlem i Svenska Rovdjurföreningen bidrar du till en starkare röst för rovdjuren. Föreningen är politiskt och juridiskt oberoende och arbetar ideellt, medlemsavgifter och gåvor är nödvändiga för att vi ska kunna trycka upp informationsmaterial och faktabroschyrer som vi delar ut under våra informationsmöten och andra aktiviteter.

  • Vi deltar i mässor och möten där vi informerar om rovdjuren och vår förening.
  • I nybildade revir behövs extra mycket information för att de boende inte ska känna sig otrygga inför en okänd situation.
  • Vi informerar på skolor och ordnar utflykter för eleverna där de kan få lära sig känna igen spår och spillning från rovdjuren.
  • Även stängsling med rovdjursavvisande stängsel är en viktig uppgift där föreningens medlemmar hjälper till att sätta upp stängsel åt fårägare. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd förutsatt att det är korrekt monterat och har tillräcklig strömstyrka.

Utan din hjälp skulle vi inte kunna göra allt detta, så ditt bidrag är ovärderligt!

Du kan också välja att bara bli medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Medlemsavgifter:

Vuxen: 325 kr/år
Familjemedlemmar: 40 kr/år
Ungdom (upp. till 18 år): 100 kr/år
Utlandsboende: 425 kr/år

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR