Sveriges regering borde lyssna på vad majoriteten vill och stoppa den planerade licensjakten vintern 2022. Sveriges befolkning vill nämligen ha varg i naturen. 

Hela 69 procent vill ha lika mycket eller fler vargar än vi har idag enligt en nyligen publicerad rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. Endast 12 procent var negativa och ville ha mindre vargar, resterande hade ingen åsikt i frågan.


I Tyskland finns det upp mot 1500 vargar och i Spanien runt 2000. Ändå tillåter inte dessa länder populationsbegränsande jakt. De har kommit betydligt längre i att nå acceptans och förståelse för rovdjuren i sina respektive länder och har även gjort en mer bokstavstrogen tolkning av vad som krävs av EU:s art- och habitatdirektiv. Syftet med direktivet är att bevara dessa arter och habitat för framtiden, men klarar Sverige verkligen det med sin restriktiva vargpolitik?


– Sverige borde istället lära sig av andra länder i EU där det finns betydligt fler vargar på en mindre yta och större mängd människor istället för att ständigt skjuta ner vargpopulationen till ett absolut minimum, säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Den svenska vargpopulationen är kraftigt inavlad. Andelen vargar med defekter orsakade av inavel ökat dramatiskt under senaste åren. Hela 40 procent av de varghanar som dödades under licensjakten 2021 hade en eller två testiklar kvar i bukhålan. Populationen lider alltså av inavelsdepression orsakad av att den är så liten och isolerad.


Licensjakten hotar vår världsberömda naturturism. Två revir i Västmanland som aldrig ställt till med några problem, utan tvärtom gynnar de naturturismföretag i trakten som livnär sig på att guida turister i reviren, ska utplånas. En naturturism som bygger på stora rovdjur kräver guider med stor kunskap som skaffar sig erfarenhet genom att vara ute under flera veckor för att skaffa kunskap om var djuren rör sig. Den tiden går förlorad om djuren dödas.


Vi är också kritiska till att man valt ut ett revir som gränsar till det revir där den enda invandrade vargen på fem år, lever med sin familj. Risken är stor att den skjuts av misstag. Andra revir som ska utplånas är dels det nordligaste reviret Prästskogsreviret, vilket är märkligt eftersom man hävdar att man vill ta bort revir där det är tätast.

Kontaktperson
Magnus Orrebrant 
Ordförande i Svenska Rovdjursföreningen
Telefon: 070-516 89 31
E-post: [email protected]

Dokument för nedladdning

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Pressmeddelande