Länsstyrelsen bekräftar att de har spårat sex vargar utanför Uppsala den 20 februari som har lyckats med att jaga och fälla vildsvin som de sedan ätit av. Vargarna tillhör Siggeforareviret som troligen sträcker sig från Jumkil i sydöst upp till Dalälven i norr och Heby i väster.

Josephine Jonsson är boende inne i Siggeforareviret och har följt hur reaktionerna på vargarna förändrats över tid.

– Många här ute tycker att det är alldeles för mycket vildsvin. Det vi hört tidigare är att vargarna bara äter älg. Så att de nu visar att de också äter vildsvin är ju väldigt bra tycker jag, säger Josephine Jonsson.

Vargen är vårt enda inhemska rovdjur som på allvar kan ha vildsvin som ett av sina bytesdjur.

Om vargarna i Siggefora tillåts överleva kan de med tiden bli än duktigare på att jaga vildsvin och därmed bidra till att minska på vildsvinens täthet i området, menar Svenska Rovdjursföreningen. För Josephine Jonsson har vargarna tillfört något som gör det roligare att bo på landsbygden.

– Jag tycker att det är spännande att bo i ett vargrevir och att vi kan få se ett av våra stora rovdjur så nära, fortsätter Josephine. Jag kan förstå att vissa blir oroliga för sina tamdjur men idag finns det ju så många sätt som vi kan samleva på, vi och vargen. Att skaffa sig rovdjursstängsel som djurägare är en sådan sak. Sen tror jag det finns ganska stor okunnighet kring när vargen tar tamdjur och det lever väl kanske kvar en gammal skröna om vargen i många av oss.

Länsstyrelsen i Uppsala län har fått extra bidrag från Naturvårdsverket för att göra samlevnaden med vargarna i Siggeforareviret lättare. Djurägare kan få stängsel som kraftigt minskar sannolikheten för attacker från varg. 

Orsaken är att Siggeforareviret är ett av Sveriges viktigaste vargrevir utifrån en genetisk aspekt. Sverige har bestämt att vi ska ha absolut minst 300 vargindivider i landet under förutsättning att minst en invandrad varg sprider sina gener i den idag inavlade skandinaviska vargpopulationen vart femte år. Hanen i Siggeforareviret är son till en sådan invandrad finskrysk varg. Om inte de invandrade vargarna tillåts korsa in sig i den skandinaviska vargpopulationen kommer Sverige att behöva sätta den absoluta miniminivån till 1700 vargindivider.

Vill du veta mer?

Per Axell, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen och regionansvarig för Uppsala län

E-post: [email protected]
Telefon: 076-231 73 35

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Pressmeddelande