Under årsmötet som hölls digitalt den 24 april valdes Magnus Orrebrant till ny ordförande för Svenska Rovdjursföreningen. Magnus har tidigare suttit i styrelsen och varit pressansvarig, en uppgift som han kommer att fortsätta med som ordförande. Här presenterar sig Magnus för medlemmarna. 

Magnus Orrebrant, ny ordförande.

Jag är väldigt stolt över att ha fått ansvaret som ordförande för Svenska Rovdjursföreningen för att kunna fortsätta att jobba tillsammans med alla engagerade medlemmar.

Jag har ett livslångt intresse för djur och natur och framförallt rovdjur. Rovdjuren har ett oförtjänt dåligt rykte både i Sverige och internationellt, mycket på grund av att de historiskt har konkurrerat med människan om viltet. Det här är ett problem som än idag präglar den så kallande viltförvaltningen i Sverige, där positiva socioekonomiska effekter och rovdjurens biologiska roll i naturen i stort sätt ignoreras. Det här synsättet riskerar att utarma vår natur och försvaga möjligheterna för de vilda djuren. Med den rådande utvecklingen riskera vi i framtiden att få tall, gran- och klövviltsodlingar i stället för biologisk mångfald.

Som förening måste vi fortsätta att fokusera på regionala aktiviteter med utflykter i naturen och hjälpa till så att det blir lättare att samexistera med de stora rovdjuren, bland annat genom att fortsätta montera rovdjursavvisande stängsel.

Vi måste fortsätta med att påverka politiker och myndigheter och vara en motvikt till de lobbyorganisationer som är mer intresserade av att exploatera naturen än att samexistera med mångfalden på ett långsiktigt hållbart sätt.

För att verka för ett naturvänligt samhälle är det viktigt att få så många engagerade medlemmar som möjligt. Då blir vi en kraft att räkna med. Nu är det dags att verka för rovdjurens långsiktiga överlevand i Sverige!

MAGNUS ORREBRANT
Ordförande för Svenska Rovdjursföreningen

E-post: [email protected]

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter