2024 års vargjakt kommer att omfatta 36 vargar, sex revir. Det är visserligen cirka hälften så många vargar som för 2023 års vargjakt om på 75 vargar, men föreningen har ändå överklagat samtliga licensjaktsbeslut i de fem länen Värmland (6) Västmanland (6) Örebro (12) västra Götaland (6) samt Södermanland (6).

 – Vi är medvetna om att med det rådande politiska klimatet och de svenska domstolarnas inställning är svårt att få igenom en överklagan, konstaterar föreningens ordförande Magnus Orrebrant men fortsätter:

 – Vi väljer ändå  att göra det, då vi anser att licensjakt på den lilla inavlade svenska vargstammen är ekologiskt helt förkastligt och strider mot EUs direktiv.

Att stoppa licensjakten på varg är något som Svenska Rovdjursföreningen aktivt driver mot EU-kommissionen sedan över tio år tillbaka, med hopp om att få stöd för vår uppfattning att Sverige behöver upprätthålla en betydligt större vargstam än idag om artens fortlevnad ska säkras.

 – Sverige måste tvingas att välja en ny väg där fokus ligger på bevarande och acceptans. Det är inte hållbart att skjuta ner vargstammen till lägsta möjliga nivå. Årets vargjakt, då bara 57 av 75 hittades, indikerar också att vargstammen inte är så stor som man tidigare trott, eller att ett stort antal vargar försvinner av andra, okända orsaker. Därför fortsätter vi att överklaga licensjakten på varg, avslutar Magnus Orrebrant.

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter