Idag släppte SLU sin årliga inventeringsrapport på varg, som visar att vi hade 39,5 familjegrupper av varg i Sverige den 1 oktober 2020. Tar man sedan hänsyn till dödlighet i form av licensjakt, skyddsjakt, naturlig dödlighet, trafikdödade vargar och inte minst tjuvjakt så är det troligt att vi hade klart under 300 vargar i mars 2021, innan nya valpar föds. Den absolut lägsta nivå på vargpopulationen som vi får ha i Sverige enligt Naturvårdsverket är 300 vargar, förutsatt att regelbunden invandring sker av nya vargar. Och någon sådan har inte skett de senaste fem åren.

Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober 2020 och 31 mars 2021 och beräknar antalet familjegrupper levande så väl som döda under perioden. Antalet familjegrupper multipliceras sedan med en faktor 10 för att fastställa totala antalet vargar. Beräkningen tar inte hänsyn till de som har dött under inventeringsperioden. Svenska Rovdjursföreningen motsatte sig kraftigt årets licensjakt på varg för att risken var stor att stammen skulle understiga 300 vargar vid tidpunkten då de fortplantar sig i februari/mars, vilket nu troligen är fallet.

Det är viktigt att den reproducerande populationen inte understiger 300 individer för att långsiktigt trygga fortlevnaden av varg i Sverige, enligt det av Naturvårdsverket satta referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Efter obduktionen av de vargar som sköts vid licensjakten visar det sig också att en medfödd missbildning har ökat kraftigt hos vargstammen, vilket tyder på att den är för liten och lider av en hög inavelsnivå. Inte överraskande då det inte heller sker någon naturlig invandring som genetiskt förstärker stammen. Inventeringen visade även att inga invandrade vargar fick valpar 2020. Sker ingen invandring måste vargstammen vara på en betydligt högre nivå än dagens för att långsiktig trygga överlevnaden. 

Utifrån rådande situation för vargen är det uppenbart att det inte går att genomföra licensjakt på varg 2022 och att man måste höja det lägsta antalet vargar vi behöver i Sverige, det också i ljuset av att förslaget om att inplantera vargar för att få in nya gener verkar misslyckas.

Magnus Orrebrant
Ordförande svenska rovdjursföreningen

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Pressmeddelande