Ja! Vargen får fortfarande strikt skydd enligt Bernkonventionen!

Vargen är fortfarande ”strikt skyddad” enligt Bernkonventionen. Schweiz ansökan om en nedgradering av skyddsstatusen avslogs den 29/11 2022 vid konventionens årsmöte i Strasbourg.

Schweiz lämnade redan 2018 in en ansökan till Bernkonventionens ständiga kommitté om att avlägsna vargen från listan över ”strikt skyddade djurarter” (annex 2) och lägga till den i listan över ”skyddade djurarter” (annex 3) där skyddsbestämmelserna regleras regionalt i respektive land. Behandlingen hade dock skjutits upp i väntan på mer tillförlitliga uppgifter om vargpopulationerna.

Den 24 november 2022 antog Europaparlamentet ett gemensamt resolutionsförslag där man begärde att vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen skulle nedklassificeras, enligt förslaget från Schweiz, vilket de vargfientliga svenska regeringspartierna tillsammans med SD, C och S röstade för.

Men, av de 30 röstande i Bernkonventionens ständiga kommitté var det bara sex som stödde det schweiziska förslaget, tre lade ned sin röst.

Bernkonventionen om bevarande av europeiska vilda växter och djur och deras naturliga livsmiljöer, undertecknades 1979 och ratificerades av 44 länder, däribland Norge samt Sverige som medlem i Europeiska unionen.

Skyddsstatusen har alltså inte nedgraderats: Vargen förblir ”strikt skyddad”.

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter