Svenska Rovdjursföreningens stängslingsgrupp i Uppland får Upplandsstiftelsens naturvårdspris. Från vänster Johan Österlund och Elin Finnström (djurägare), Ulf Swenson, Emil V Nilsson (regionansvarig Uppland) samt Helena Jones.

En av de viktigaste åtgärderna för mer biologisk mångfald är att ha djur som betar. Svenska Rovdjursförenings stängslingsgrupp i Uppsala fick därför den 15 december 2022 ta emot Upplandsstiftelsens pris för naturvårdande insatser.  

Priset delades ut vid en ceremoni på stiftelsens årsstämma och delas med en av djurägarna föreningen stängslat hos under 2022, Elin Finnström och Johan Österlund i Huddunge.

Motiveringen löd:

”För ett proaktivt och praktiskt arbete med rovdjursavisande stängsel som en långsiktig strategi till gagn för en betesbaserad djurhållning i ett rovdjursrevir.” 

På plats för att ta emot priset fanns bland andra Helena Jones, som är ansvarig för stängslingsgruppen i Uppland.

– Att få uppmärksamhet och premieras för någonting som man gärna gör, känns verkligen roligt. Upplandsstiftelsen är en viktig aktör inom naturvård och friluftsliv och har funnits i 50 år, det är stort att de premierar oss!

Inte ett enda tamdjursangrepp 2022

Under 2022 har Rovdjursföreningen satt upp ungefär sju kilometer rovdjursavvisande stängsel, fördelat på fem gårdar inom det cirka 1000 kvadratkilometer stora så kallade Siggeforareviret. Men arbetet har pågått i omgångar sen 2021.

– Det är ett tidvis tufft jobb, men fantastiskt att se vilket bra resultat vi fått – inte ett enda rovdjursangrepp på tamdjur i år!

Att få pris och uppmärksammas är förstås hedersamt och ger energi, men än bättre var det nästan med uppmärksamheten från övriga deltagare, som exempelvis representanter från kommunstyrelsen, menar Helena Jones.

– Jag och föreningens regionansvarige, Emil V Nilsson, fick svara på mängder av frågor och det fanns ett stort intresse för vår verksamhet. Flera deltagare vid stämman nickade instämmande när vi berättade om hur effektivt det är med rovdjursavvisande stängsel och uttryckte att detta kan absolut vara värt för kommunen att titta närmare på. Det känns verkligen som att Upplandsstiftelsen vill uppmuntra till dialog och samarbete. Så nu hoppas vi på fler stängslingsuppdrag, – vi är absolut beredda att hugga i i vår igen! avslutar Helena Jones.

I stängslingsgruppen för Uppland ingår Helena Jones, Ulf Swenson, Stefan Skoglund, Patrik Engström och Hjalmar Stake  samt ett varierande antal frivilliga krafter.  Prissumman är på 15 000 kronor.  

Susann Engqvist, Foto Nic Kruys/Naturfotograferna

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter