Det har varit känt i ett och ett halvt år att ett vargpar har bildat revir norr om Uppsala, det så kallade Siggeforareviret. Trots det har många djurägare inte sett till att deras djur har det skydd som ett rovdjursavvisande stängsel erbjuder. 

Där samtliga vargattacker skett inom vargreviret Siggefora saknades rovdjursavvisande stängsel. Det gäller även de tre attacker som skedde förra året. De har haft stängsel som på sin höjd håller fåren innanför stängslet, men inte håller vare sig varg, hund eller räv utanför. Däremot kan vi konstatera att antalet attacker hos djurägare som har tagit sitt ansvar och stängslat med rovdjursavvisande stängsel är lika med noll.

Vi i Svenska Rovdjursföreningen vill se en attitydförändring där djurägare tar ett större ansvar och utnyttjar de bidrag som länsstyrelsen ger för stängsling. Oavsett om tamdjuren blir tagna av hundar, räv eller varg är det en tragisk händelse för djurägaren men de flesta attacker går att undvika.


Länsstyrelsen betalar ut bidrag och Svenska Rovdjursföreningen kan hjälpa djurägare att sätta upp stängsel. När det är färdigt är det länsstyrelsens tjänstemän som godkänner stängslingen. Om våra tamdjur hålls innanför bra stängsel kan vi få vargarna att fokusera på det som de är bäst på Ä att jaga älg, rådjur, vildsvin, kronhjort, dovhjort, bäver och grävling.

Dokument för nedladdning

RovdjursstängselsaknasSiggeforareviret.pdf

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Pressmeddelande