Licensjakt på lodjur
201 lodjur ska skjutas i 2023 års lodjursjakt. Foto Peter W Eriksson

Det finns cirka 1450 lodjur i Sverige, 300 färre än för 10 år sedan. Trots det har beslut tagits om att rekordmånga, 201 lodjur, ska skjutas i licensjakten 2023 som börjar den 1 mars.

I dagarna meddelade de sista länsstyrelserna, de i norra förvaltningsområdet, sina beslut angående hur många lodjur som ska skjutas i årets licensjakt som börjar den 1 mars. Västerbotten beslutat om 4, Västernorrland har beslutat om 12, Jämtland 21. Liksom 2022 blir det ingen lodjursjakt i Norrbotten, eftersom antalet föryngringar, 17 stycken, ligger nära gränsvärdet (21) och man vill ha möjlighet att ta skyddsjaktsbeslut i renskötselområdet.

Markant ökad jaktkvot i södra och mellersta Sverige

Tidigare har samtliga länsstyrelser i södra och mellersta förvaltningsområdet meddelat sina beslut. I södra förvaltningsområdet är ökningen markant. Från fjolårets 32 lodjur till 86 i år. I exempelvis Kalmar län ska 32 lodjur skjutas i årets lodjursjakt, motsvarande nära en tredjedel av hela den lokala populationen. Länsstyrelsen i Östergötland beslutade om nära en tredubbling av antalet från 2022 – från 10 till 28. I mellersta förvaltningsområdet har samtliga län utom Uppsala och Örebro fått ökad tilldelning.

Jakt under parningstiden

Totalt ska 201 lodjur dödas i hela Sverige under 2023 års licensjakt. Jakten pågår under mars månad, med undantag av norra förvaltningsområdet då jakt kan ske till och med den 15 april. Jakten får bedrivas med två hundar och fällor för levandefångst är tillåtet. Jakten pågår mitt under lodjurets parningstid. Det är enligt EUs direktiv inte tillåtet.

Obegriplig jakt

Det är svårt att förstå varför detta skygga kattdjur, som nästan ingen ser och som endast orsakar marginella skador på tamdjur, (46 får och 11 getter togs av lodjur 2021 enligt Viltskadecenter) ska skjutas. 97 procent av alla svenskar har inget emot lodjur i våra svenska skogar, 80 procent uttrycker till och med att de ”tycker om eller tycker mycket om” att det finns lodjur i Sverige. (Attitydundersökning stora rovdjur, Statens Lantbruksuniversitet 2021) Kunskapen om att lodjursjakt förekommer verkar dock låg hos gemene man. Vid vetskap om detta är 63 procent negativa eller mycket negativa till licensjakt på lodjur, knappt 13 procent är positiva. (YouGov-undersökning Word Animal Protection/SRF 2022) Dock anser många jägare att lodjuren tar deras klövvilt samt att det är en spännande jaktform med fin trofé.

Din länsstyrelse har besked om hur många lodjur som ska skjutas i just ditt län. Meddela gärna landshövdingen i ditt län vad du tycker om lodjursjakten.

Text Susann Engqvist, Foto Peter W Eriksson

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter