I dagarna kom rapporten från SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som har undersökt 182 av de 187 lodjur som sköts i licensjakten 2023. Hälsotillståndet på den svenska lodjursstammen verkar vara gott, vilket i föreningens ögon gör det extra beklämmande att dessa viktiga rovdjur skjuts i vad vi betraktar som till absolut största delen en ren nöjes- och troféjakt.

Av de skjutna lodjuren var 78 honor (56 vuxna, 22 stycken var årsungar födda 2022) och 104 hanar (85 vuxna och
19 årsungar födda 2022). Kroppsvikten varierade mellan 7,8–27 kg med en medelvikt på 16,9 kg. Medelvikten för alla vuxna var 18,4 kg, vuxna honor 15,8 kg och vuxna hanar 20,1 kg. Årsungar hade medelvikten 11,7 kg (honor 11,2 kg, hanar 12,3 kg).

65 lodjur grundligt undersökta

182 av de döda lodjurskropparna skickats till SVA där en minimerad förvaltningsprovtagning gjordes på 117 djur. Detta innebär att man enbart tar ett muskelprov för DNA-analys. Obduktion och utökad provtagning gjordes på 65 lodjur. Utökad provtagning innebär att man även tar prov på lever, mjälte, tarm, lunga, blod, urin, livmoder, njure och fett till SVA:s och Naturhistoriska riksmuseets biobankfrysar. Proverna nyttjas för pågående och framtida forskning

På de 65 lodjur där man gjorde en utökad provtagning kontrollerades bland annat maginnehållet för att få reda på vad lodjuren äter. Av 64 magsäckar hade 36 hjortdjursrester, 11 hare och två fågel, övriga var tomma.

Man tittar också efter sjukdom och skador. Anmärkningsvärt var att två lodjur, en vuxen hona i Gävleborg samt en vuxen hane i Jönköping, saknade delar av ett ben som var äldre avläkta skador efter amputationer. Vad detta beror på är svårt att veta, men olagliga bensaxar eller snaror kan inte uteslutas. 16% hade öronskabb (vanligt även på tamkatter), men ingen hade rävskabb. Alla utom ett av de lodjur vars tarmar undersöktes hade tarmparasiter. Inga uppenbara äldre skottskador noterades.

Obduktionen visade att en lodjurshona var dräktig i ett tidigt stadium med tre två centimeter stora foster.

– Det är ovanligt att lodjur är dräktiga redan under licensjaktperioden och detta är andra gången. De första fynden såg vi vid licensjakten 2022. säger Emma Höök, biolog på SVA.

Här kan du pressmeddelandet från SVA:

Sveriges lodjur mår bra

Analys av 182 lodjur som fällts under licensjakt visar på gott hälsoläge i den svenska populationen. Inga av de undersökta djuren hade rävskabb. Två lodjur hade äldre amputationer vilket hör till ovanligheterna.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, publicerar varje år en rapport efter att de djur som fälls under licensjakten provtagits och analyserats. Lodjur som fälls under jakt är vanligen både i god hälsa och i bra hull. Lodjur som fälls i de norra länen har ofta rikliga fettreserver.

– Förra året undersökte vi 106 djur så det var en rejäl ökning till 182 med årets tilldelning i licensjakten, vi har haft fullt upp och har fått rationalisera hanteringen av resurs- och budgetskäl, säger Emma Höök, rovdjursbiolog på SVA.

Det är förväntat att de allra flesta mår bra, bara enstaka fynd stack ut lite. Två lodjur saknade del av ett ben som var äldre avläkta skador efter amputationer. Orsaken är okänd, men olagliga bensaxar eller snaror kan inte uteslutas. Ett udda fynd var ett lodjur som fått en träpinne fastkilad tvärs över gommen, men djuret var ändå vid gott hull. Flertalet noteringar gjordes på tandstatus, där fyra djur hade extra tänder, 53 hade någon eller några avbrutna, slitna eller saknade tänder.

– Det är uppenbart att rovdjur sliter hårt på sina tänder och årets fynd kan betraktas som förväntat i en rovdjurspopulation, säger Emma Höök.   

  • Av 64 magsäckar hade 36 hjortdjursrester, 11 hare och två fågel, övriga var tomma.
  • Nästan alla (97%) undersökta djur hade tarmparasiter, 16% hade öronskabb, men ingen hade rävskabb.
  • Ett lodjur hade en blodig tarminflammation orsakad av kolibakterier.
  • Två individer hade en extra binjure.
  • En hona var dräktig i tidigt stadium.

– Det är ovanligt att lodjur är dräktiga redan under licensjaktperioden och detta är andra gången. De första fynden såg vi vid licensjakten 2022. Att sedan två djur hade en extra binjure är ett intressant bifynd men har troligen ingen klinisk betydelse för djuret, avslutar Emma Höök.

I rapporten finns fler data om de fällda lodjuren och om hur undersökningen går till. Rapporten kan du läsa i sin helhet här:

 Licensjakt på lodjur 2023 – SVA

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter