I nummer tre av vår medlemstidning kan du läsa om att svenskarna faktiskt är mycket positiva till rovdjuren. Det kan man inte alltid tro när man läser medias rubriker! Det står också om att det gått bra för fjällräven och att det varit en massiv kritik mot årets omfattande jakt på våra strikt skyddade björnar. 

En stor undersökning om attityder till de stora rovdjuren visar att en helt överlägsen majoritet tycker om att björnen, vargen, lodjuret, järven och kungsörnen finns i vår natur. Ytterst få är negativa. Detta trots att det finns en rädsla för att möta framför allt björn och varg i naturen. Läs artikeln här (länk till pdf). 

När tamdjur skyddas effektivt mot rovdjursangrepp ökar acceptansen. Under sommaren har många medlemmar hjälpt till med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel tillsammans med djurägare runt om i Sverige. Under två helger sattes sådant stängsel upp på en gård i Bergslagen och du kan läsa hela artikeln här (länk till pdf).

Under 2020 beslutade sju länsstyrelser om licensjakt på sammanlagt 501 björnar i år. Svenska Rovdjursföreningen har överklagat samtliga eftersom vi menar att det strider ot EU:s livsmiljödirektiv som det svenska regelverket bygger på. Att jaga en strikt skyddad art ebbart för att reducera populationen är inte tillåtet. Läs artikeln här (länk till pdf). 

En mycket välkommen nyhet är att det går uppåt i år för fjällräven i Skandinavien! De preliminära resultaten av sommarens inventering visar att det är minst 107 födda valpkullar, 46 i Norge och hela 61 i Sverige. Jämfört med i fjol var det dessutom förhållandevis fler valpar i årets kulla. Läs artikeln här (länk till pdf).

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Tidningen Våra Rovdjur