Reintroducerade vargar i nationalparken Yellowstone, USA
Reintroducerad varg i nationalparken Yellowstone, USA

En forskningsrapport som kom ut tidigare i år har undersökt resultatet av ett antal bevarandeprogram med återintroduktion eller förflyttning av stora rovdjur världen över. Forskarna från Oxfords universitet tittade på 33 olika projekt där man flyttade 297 rovdjur av 18 olika arter (till exempel lejon och vargar) i 22 länder på fem kontinenter. En del av djuren var viltfödda, andra har fötts upp i till exempel djurparker eller särskilda avelsprojekt.

Resultatet visar att 66 procent av de stora rovdjuren i programmen överlevde mer än sex månader efter flytten, vilket är bättre än genomsnittet för andra sorters djur i liknande program.

Positiv utveckling

De djur som fötts upp i fångenskap klarade sig generellt sämre än de som föddes i det vilda. Trots det kunde forskarna konstatera att överlevnadsgraden för djuren som levt i fångenskap ökat med 32 procentenheter de senaste 14 åren. Ett positivt resultat som enligt forskarna kan bero på att man idag ger djuren i fångenskap större möjlighet att utveckla sina naturliga beteenden och färdigheter innan de släpps ut i det fria.

Forskarna upptäckte också att de återintroducerade rovdjuren hade en reproduktionsgrad på ungefär 37 procent, vilket är något som man måste ha i åtanke om målet är att återställa hela populationer.

Viktigt för framtiden

Det förändrande klimatet samt habitatförstörelse i stora delar av världen kan bli en riskfaktor för många av djuren på jorden. Därför kan återinföring eller förflyttning av stora rovdjur komma att bli allt viktigare i framtiden. Eftersom rovdjuren också har en betydande roll på hela ekosystem så kan lyckade återinföranden av just de här djuren ge stora effekter på andra arters överlevnad.

Vill du veta mer om hur rovdjuren påverkar naturen? Läs gärna mer här: Rovdjuren har en viktig roll i naturen

Källa: Seth Thomas, Vincent van der Merwe, William Douglas Carvalho, Cristina Harumi Adania, Rok Černe, Tomislav Gomerčić, Miha Krofel, Jeffrey Thompson, Roy T. McBride, Jose Hernandez-Blanco, Anna Yachmennikova, David W. Macdonald, Mohammad S. Farhadinia. Evaluating the performance of conservation translocations in large carnivores across the worldBiological Conservation, 2023; 109909

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter