Ordförande Magnus Orrebrant lämnar över namninsamlöingen mot lodjursjakt till Naturvårdsverket. Foto Susann Engqvist
Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant lämnade den 19 april 2023 över namninsamlingen med 22 896 underskrifter mot lodjursjakt till Naturvårdsverket.

Svenska Rovdjursföreningens namninsamling mot lodjursjakten är nu överlämnad till Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

I mars (2023) startade Svenska Rovdjursföreningen en namninsamling mot nöjes- och troféjakten på lodjur via den internatbaserade plattformen change.org. Uppropet har delats i många kanaler, både inom och utanför Sverige. Bland annat har den brittiska sajten The Guardian länkat till petitionen via sin hemsida, vilket inneburit stor spridning utanför Sverige. Liksom vi i Sverige tar ställning mot troféjakt på lejon och elefanter i Afrika, är det många utanför våra gränser som upprörs och förvånas över att organiserad, licenserad lodjursjakt över huvud taget förekommer i ett upplyst land som Sverige.

Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger tog emot vid chefsmöte

Namninsamlingen överlämnades vid ett chefsmöte på Naturvårdsverket den 19/4, där Svenska Rovdjursföreningen medverkade som en av tre naturorganisationer. Överlämnandet gjordes personligen till Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger, genom Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant och är nu diariefört på Naturvårdsverket.

– Temat för just detta möte var rovdjurskonflikten, där vi naturligtvis kommenterade den omfattande jakten på lodjur. Ett av huvudskälen till lodjursjakten är Sveriges antropocentriska syn på naturen, en syn som bygger på människans rätt att maximalt nyttja naturen efter sitt eget intresse, konstaterar Magnus Orrebrant. Överlämnandet skedde alltså vid ett väl valt tillfälle.

Går fortfarande att skriva på uppropet

Vid överlämnandet av namninsamlingen mot lodjursjakten den 19/4 hade petitionen 22. 896 namnunderskrifter, men uppropet kommer att ligga kvar ännu en tid, det går alltså fortfarande att skriva på den och antalet påskrifter ökar stadigt. När detta skrivs, den 20/4 är antalet underskrifter uppe i 23.218. Överlämnande av namninsamlingen till berörda politiker kommer också ske inom en snar framtid.

Här kan du skriva på petitionen:

https://buff.ly/3ZluxdM

Text och Foto Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter