Inventeringsresultatet 2023/2024 för lodjur visar att det finns knappt 1 300 lodjur i Sverige. Det är en minskning med över 100 lodjur jämfört med inventeringen 2022/2023 då drygt 1400 lodjur dokumenterades i Sverige.

Lodjurspopulationen beräknas genom att fastställa antalet familjegrupper (hona med ungar) som sedan räknas om till ett uppskattat antal individer. Inventeringen 2023/2024 fann 218 familjegrupper vilket resulterar i ett medianvärde på 1276 lodjur. Detta kan jämföras med inventeringen 2022/2023 då man räknade till 242,5 familjegrupper och bedömningen drygt 1400 lodjur. Enligt Naturvårdsverkets bedömning är populationen trots nedgången fortsatt stabil.

Men att lodjurspopulationen är stabil är inget Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant förbehållslöst håller med om.

-Faktum är att antalet lodjur har minskat med över 100 djur i en redan liten population. Det är omöjligt att bortse från att den omfattande och ökade jakten har bidragit till att lodjuren blir allt färre. Vår bedömning är också att 870 som referensvärde är för lågt satt för att stammen ska vara långsiktigt livskraftig.

Delegering av jakten på två år

Men Naturvårdsverket bedömer alltså att populationen är stabil och ges därför ett tvåårigt delegeringsbeslut för licensjakt..

– Lodjurspopulationen är fortsatt stabil och ligger över det nationella referensvärdet och de regionala miniminivåerna. Vi lämnar därför över rätten att besluta om licensjakt på lodjur till alla länsstyrelser, utom Länsstyrelsen i Gotlands län, där lodjur inte förekommer. Beslutet om delegering gäller för två år, till och med den 15 april 2026, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef, Viltförvaltningsenheten i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet:

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/2024/juni/naturvardsverket-faststaller-inventeringsresultat-for-lodjur-och-delegerar-ratten-att-besluta-om-licensjakt-pa-lodjur-till-lansstyrelserna

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter