En ny studie av bland andra SLU visar att nio vilda djurarter, till exempel vargen, kan hjälpa oss att bekämpa klimatförändringar. De vilda djuren hjälper bara genom att existera till att hålla stora mängder koldioxid borta från atmosfären.

Vargen påverkar klimatet positivt

Forskarna räknar med att djuren kan hjälpa till att lagra mer än 95 procent av den mängd som enligt FN:s klimatpanel behövs för att vi ska hålla oss under nuvarande klimatmål på 1,5 graders temperaturhöjning. De kan till exempel via sin avföring sprida frön som hjälper tillväxten av nya växter som lagrar koldioxid, de binder koldioxid i sina egna kroppar och kan genom att beta minska risken för skogsbränder. 

De arter (eller grupper av djur) som ses som extra viktiga för den här processen är enligt forskarna: Havsfiskar, valar, hajar, gråvargar, gnuer, havsuttrar, myskoxar, afrikanska skogselefanter och amerikanska bisonoxar. 

Vargens påverkan på klimatet

När det gäller just vargen så har tidigare forskning visat att vargarna påverkar hur klövviltet beter sig, och att det i sin tur kan ge effekter på klimatet. Där det finns vargar så brukar hjortar, rådjur och andra klövdjur hålla sig i rörelse. Det betyder att träd och andra koldioxidlagrande växter får större chans att etablera sig när risken för överbetning minskar.

Källa:

Schmitz, O.J., Sylvén, M., Atwood, T.B. et al. (2023). Trophic rewilding can expand natural climate solutions. Nat. Clim. Chang.

Wilmers, C. C., & Schmitz, O. J. (2016). Effects of gray wolf-induced trophic cascades on ecosystem carbon cycling. Ecosphere.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter