En viltkamera uppsatt för att övervaka förekomsten av mårdhund fångade oväntat en guldschakal på bild i nordligaste Norge. Eftersom vargen har varit undanträngd i stora delar av Europa har guldschakalen kunnat expandera norrut. Den har tidigare setts i både Danmark och Finland, därför är det bara en tidsfråga innan den dyker upp också i Sverige. 

Guldschakal. Foto: © Wim Hoek.

Guldschakalens utbredningsområde sträcker sig från östra Europa ända bort till Burma och Filipinerna i sydöstra Asien (utbredningskarta). Troligen har den sedan expanderat norrut i Europa under 1900-talet när vargen varit decimerad av mänsklig förföljelse. Nu har arten blivit påträffad i de allra nordligaste delarna av Norge (läs mer om fyndet här). Det är därför troligt att den inom kort dyker upp i de nordligaste delarna av Sverige också. Arten har funnits i sydöstra Europa under 20 000 år, alltså sedan istiden.

Likt vargen bildar guldsschakalen revir, men medan ett vargrevir i Sverige är ungefär 1000 kvadratkilometer stort är guldschakalens revir bara 3-6 kvadratkilometer. Jämfört med vargen så äter den betydligt mer vegetabilier men kan också ta djur upp till ett rådjurs storlek och de kan jaga tillsammans. Arten påminner därför både om varg och om räv, men den är närmare släkt med vargen. Den har dessutom många olika ljud, både ylanden och skällanden som påminner om både varg och räv (lyssna här). Naturfotografen Hans Ring som också är medlem i vår föreningen har skrivit en artikel om guldschakal till vår medlemstidskrift Våra Rovdjur, läs den här.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter