I 2024 års vargjakt ska 36 vargar dödas.

2024 års vargjakt kommer att omfatta 36 vargar, och för första gången i modern tid utlyses licensjakt i Södermanland. Antalet vargar är visserligen en halvering jämfört med 2023 års beslut, men orsakerna till sänkningen är oroande, menar Svenska Rovdjursföreningens ordförande, Magnus Orrebrant. 

Nyligen meddelade länsstyrelserna att 2024 års vargjakt kommer omfatta sex revir, 36 vargar i Värmland (6) Västmanland (6) Örebro (12) västra Götaland (6) samt Södermanland (6). Tanken med licensjakten är att utplåna hela familjer/revir och antalet vargar per revir beräknas enligt en schablonmodell; två vuxna, fyra valpar. Hur många valpar som fötts nu i år i de olika reviren är dock oklart på många håll. Inventeringsperioden börjar den 1 oktober. 

– Om man vet hur SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)  gör de beräkningar som ligger till grund för länsstyrelsernas beslut  om hur många vargar som kan skjutas, var det här beslutet väntat, säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. 

– Vi vill förstås inte ha licensjakt över huvud taget på den inavlade, alltför lilla vargstam vi har i Skandinavien. Men med tanke på det politiska klimat som råder idag är det ändå bra att kunna konstatera att länsstyrelserna inte ger efter för påtryckningar.  

Oroväckande få vargar

Men det finns oroande faktorer som bidragit till att kvoten för nästa år är sänkt. Det är ett välkänt faktum att i vissa områden är det omöjligt för vargar att etablera sig, de försvinner spårlöst.  

– Att inga vargar ska skjutas i Dalarna och att antalet vargar som ska dödas är färre nästa år beror inte på någon förändrad syn, utan helt enkelt på att de inte är så många, konstaterar Magnus Orrebrant. 

– Vid årets vargjakt visade det till exempel sig vara tomt i förväntade revir, av tilldelade 75 vargar sköts 57. Vargjakt är väldigt effektiv och utförs med näst intill militärisk precision, det är osannolikt att så pass många vargar helt enkelt klarade sig undan. Den illegala jakten här är ett stort problem som berörda myndigheter och jägarorganisationer måste ta tag i.

Magnus Orrebrant uttrycker också oro över Norges beslut om vargjakt i den så kallade Ulvezonen som gränsar till Sverige. 

– Eftersom det rör sig om gränsrevir berör den jakten vargar som rör sig i både Sverige och Norge. Men vad jag förstått är inte de vargarna medräknade i den svenska kvoten.  

Historiskt vargjaktbeslut i Sörmland

För första gången i modern tid har licensjakt beviljats i Sörmland, reviret Gryten som ligger mellan Eskilstuna och Flen. På länsstyrelsens hemsida ger man följande svar på varför just Grytenreviret valdes för licensjakten:

” Södermanlands län har de senaste sju åren haft vargrevir i länet, och har idag en av Sveriges tätaste koncentrationer av vargrevir. I bedömningen av val av revir har hänsyn tagits till Viltförvaltningsdelegationens uppsatta kriterier och mål. Området som innefattar Grytenreviret var tidigare en del av Ärlareviret, men på senare år har Ärlareviret förflyttat sig österut och gett plats åt Grytenreviret. Vargarnas närvaro i området har varit lång och i perioder har vargar där rört sig nära bebyggelse samt på gårdar och orsakat oro för boende i området. Att minska tätheten av revir i detta område är nödvändigt för att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som täta vargstammar kan ha på människor som bor i områden med mycket varg. Tyngdpunkten i bedömningen har varit att minska koncentrationen av reviren där den är som störst.”

Vargar i Grytenreviren augusti 2022. Foto Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelse borde kunnat avvakta

Den genetiska statusen hos vargarna i Grytenreviret är inte fastställd.

– Länsstyrelsen har kännedom om ett par i länet där tik och hane har samma föräldrar. Länsstyrelsen har inte kännedom om att det ska finna några immigranter (I) eller första avkommor (F1:or) till sådana i länet, berättar Markus Södling, vilthandläggare på länsstyrelsen i Södermanland, och fortsätter:

– Inventeringen startar 1 oktober, då kommer Länsstyrelsen att intensifiera inventeringen i Grytenreviret för att säkerställa vilka individer som finns där. Förra året fick reviret statusen familjegrupp med föryngring. Minst sex individer fanns då i reviret, varav en senare sköts på skyddsjakt i Västra Götalands län.

Hans Ring, styrelsemedlem i Svenska Rovdjursföreningen och representant i Södermanlands läns viltförvaltning, är inte förvånad över licensjaktsbeslutet.

– Det var ett väntat beslut. Jag har inga särskilda synpunkter på vilket revir de valt, men min åsikt är att man hade kunnat vänta med licensjaktbeslut, för att se hur vargsituationen utvecklar sig i länet. Det finns ju alltid skyddsjakt att ta till om det är enskilda vargar som ställer till med större besvär. Att skjuta bort Grytenreviret i Sörmland var ett beslut taget av sex länsstyrelser i södra förvaltningsområdet och jag har förstås framfört mina synpunkter vid viltförvaltningsrådets möten. Men tyvärr är naturintresset underrepresenterat i de här sammanhangen.

 

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter