Vargen är fortsatt skyddad enligt EUs art- och habitatdirektiv. Fotomontage Susann Engqvist

En koalition av sju EU-medlemsländer, bland andra Finland, Portugal och Frankrike (inte Sverige), med Österrikes jordbruksminister Norbert Totschnig som talesperson, har krävt att Europeiska kommissionen ser över lagstiftningen när det gäller skydd och bevarande av stora rovdjur som varg och björn. Anledningen till detta är att man anser att rovdjuren avsevärt försvårar bland annat boskapsuppfödning.

Större rovdjurspopulationer än för 30 år sedan

Vargar och andra stora rovdjur är idag strikt skyddade enligt EUs art- och habitatdirektiv, alla former av avsiktligt fångst eller dödande av vargar i naturen är förbjudna.

-Vargens skyddade status regleras genom ett EU-direktiv som är 30 år gammalt. Under tiden hotar vargen jordbruket och turistnäringen i alpregionerna, sa Norbert Totschnig i ett uttalande och påstod att Österrike har sett en 230-procentig ökning av vargattacker på boskap under ett år. Detta resulterar i att bönder tvekar att släppa sina djur på fjällbete. Från Finland rapporterades en tredubbling av björn- och lodjursstammen sedan 1995 då Finland gick med i EU och Frankrikes representant konstaterade en ökning av vargbeståndet med 20-30 procent, som skäl till att en översyn av direktivet behövs.

Ingen översyn av direktivet behövs

Dock hävdade EUs miljökommissionär Virginijus Sinkevičius under ett möte mellan EUs 27 jordbruksministrar i Bryssel den 26/9 2022 att den nuvarande lagstiftningen förser medlemsstaterna med adekvata medel, metoder och verktyg för att säkerställa bevarandet av skyddade stora rovdjur, utan att behöva göra avkall på hållbara jordbruksmetoder. Men han betonade även att undantag (som exempelvis licensjakt reds anm) inte är ett alternativ till nödvändiga investeringar och ansträngningar som krävs för att bygga ett effektivt system för samexistens som möjliggör återhämtning av stora rovdjur i våra ekosystem.

Oroande låg vilja för arbete för samexistens

Så även om flera europeiska jordbruksministrar höll med om att stora rovdjur kan vara en utmaning, är det inte aktuellt med någon översyn av art- och habitatdirektivet i nuläget. Bevarandesidans röster väger fortfarande tyngre. Däremot uttryckte Pierre Sultana, chef för European Policy Office för den österrikisk-baserade icke-statliga organisationen Four Paws, att organisationen var ”djupt oroad” och uppmanade kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att bevara den biologiska mångfalden enligt habitatdirektivet.

– EU och dess medlemsländer måste fortsätta integrationsarbetet samt stärka samexistensen med stora rovdjur”, betonade han.

Hela artikeln (på engelska) kan du läsa här:

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-defends-protection-of-wolves-bears-against-member-state-grievances/https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-defends-protection-of-wolves-bears-against-member-state-grievances/

Susann Engqvist

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter