Du kan rösta i EU-valet fram till och med den 9 juni och låt gärna hur de olika partierna ser på rovdjursfrågorna spela in i ditt val. Har du redan röstat men ångar dig när du tagit del av detta? Ingen fara, du kan du ångra din förtidsröst genom att rösta i din vallokal på valdagen. Då räknas den röst du lämnat på valdagen. Men du kan inte förtidsrösta flera gånger. Då blir alla dina röster ogiltiga.

Så här svarade de olika partierna (utom Moderaterna som valt att inte svara) på våra enkätfrågor om rovdjurspolitiken i EU:

1. Vad anser ditt parti om att Sverige kan göra undantag från EUs Art- och habitatdirektiv och tillåter licensjakt på arter som ska vara skyddade, som lodjur och varg?

2. Vad anser ditt parti om att Svenska Rovdjursföreningen anmält licensjakten på lodjur till EU-kommissionen?

3. Vad anser ditt parti om EU-förslaget att vargens skyddsstatus ska nedklassas från ”strikt skyddad” till ”skyddad”, vilket innebär att medlemsländerna själva har större frihet att besluta om jakt inom landet?

4. Vilka av de åtgärder som EU-kommissionen rekommenderar tycker ditt parti är lämpliga för att säkerställa att Sverige, och övriga länder i EU, kan ha långsiktigt livskraftiga populationer av stora rovdjur?  

Gråsäl. Foto: (C) Isabella Chowra

5. Vilka åtgärder anser ditt parti är lämpliga för att rädda Östersjöns marina liv och det kustnära fisket?  Anser ni till exempel att avskjutning av säl och skarv är en åtgärd som bör prioriteras?

Frågorna är besvarade av respektive partis pressavdelning. Sammanställt av Susann Engqvist, Foto Staffan Widstrand, montage.

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter