Istället för populistiska utredningar och orealistiska utspel från landsbygdsminister Peter Kullgren krävs ett vetenskapligt helhetsgrepp i vargfrågan menar Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Vi behöver ta ett helhetsgrepp på vargfrågan, menar Magnus Orrebrant

Svenska Rovdjursföreningens ordförande, Magnus Orrebrant, är en flitig debattör i rovdjursfrågor. Nu senast bemöttes landsbygdsminister Peter Kullgrens utspel om att ”Sverige behöver ta krafttag mot vargen” i Svenska Dagbladet 13/7.

Magnus Orrebrant menar att i stället för ytterligare en populistisk utredning behövs en objektiv övergripande utredning tillsättas, en utredning som belyser alla aspekter i vargfrågan. Till exempel borde nyttan med vargen diskuteras (färre trafikolyckor med klövvilt, ökade turistintäkter, livskraftigare älgstammar…) Magnus Orrebrant undrar också varför Sverige, till skillnad från många andra europeiska länder, inte ansökt om ekonomiskt bidrag för stängsling med rovdjursavvisande stängsel hos EU.

Här nedan kan du läsa debattinlägget, som publicerades den 21/7 2023, i sin helhet:

https://www.svd.se/a/5BQMMK/svenska-rovdjursforeningen-ett-helhetsgrepp-kravs-i-vargfragan-inte-orealistiska-utspel?fbclid=IwAR28tUCCiqI1og1_SW9yCaZeOcYIsiVI1gLuJnOlSJsbmLZFih7jBFtdj1g

Ditt stöd är viktigt för att hjälpa oss i vårt arbete för att våra stora svenska rovdjur ska få leva kvar i vår natur. De är ovärderliga.

Rovdjursföreningen

Mer från Nyheter