Din gåva är viktig för vargen i Sverige

I vargjakten 2024 ska 36 vargar, sex familjer dödas. Jakten utförs med hetsande, drivande hundar under lång tid, en synnerligen oetisk och plågsam jaktmetod. Många gånger resulterar den i att valpar lämnas ensamma då föräldradjuren ofta skjuts först.

Jaktbeslutet är inte vetenskapligt underbyggt utan ett resultat av kraftig lobbyverksamhet från en minoritet som vill ha färre rovdjur. Enligt flertalet forskare bör den skandinaviska vargpopulationen vara minst 2000 individer för att inte utrotas. Och majoriteten av svenska folket vill ha varg i våra skogar.

Ditt stöd är enormt viktigt för vårt arbete med att sprida kunskap och påverka beslutsfattare för att vargen ska få spela sin ekologiskt viktiga roll i svensk natur. Den är ovärderlig.

Hur används ditt bidrag till Svenska Rovdjursföreningen?

Som månadsgivare, fadder, swishare, medlem i Svenska Rovdjurföreningen bidrar du till en starkare röst för rovdjuren. Föreningen är politiskt och juridiskt oberoende och arbetar ideellt, medlemsavgifter och gåvor är nödvändiga för att vi ska kunna trycka upp informationsmaterial och faktabroschyrer som vi delar ut under våra informationsmöten och andra aktiviteter.

  • Vi deltar i mässor och möten där vi informerar om rovdjuren och vår förening.
  • I nybildade revir behövs extra mycket information för att de boende inte ska känna sig otrygga inför en okänd situation.
  • Vi informerar på skolor och ordnar utflykter för eleverna där de kan få lära sig känna igen spår och spillning från rovdjuren.
  • Även stängsling med rovdjursavvisande stängsel är en viktig uppgift där föreningens medlemmar hjälper till att sätta upp stängsel åt fårägare. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd förutsatt att det är korrekt monterat och har tillräcklig strömstyrka.

Utan din hjälp skulle vi inte kunna göra allt detta, så ditt bidrag är ovärderligt!

Du kan också välja att bara bli medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Medlemsavgifter:

Vuxen: 325 kr/år
Familjemedlemmar: 40 kr/år
Ungdom (upp. till 18 år): 100 kr/år
Utlandsboende: 425 kr/år

Sveriges stora & små rovdjur

Vad vet du om rovdjuren du delar ditt avlånga land med?

Visste du att en björn kan äta 1/3 av sin vikt i bär varje dag? Att lodjurshonan kan lämna sina ungar i upp till 24 timmar för att jaga? Att vargföräldrar kan hålla ihop livet ut och uppfostrar sina valpar tillsammans? Nedan kan du läsa på om de stora och de små.

LODJUR

BJÖRN

VARG

JÄRV

ROVFÅGLAR

MINDRE ROVDJUR

UGGLOR